Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Altan > Local Ground > Amhrán Pheadair Bhreathnaigh

   
Local Ground Amhrán Pheadair Bhreathnaigh
   
Credits: Traditional; arranged by Mairéad Ní Mhaonaigh, Dermot Byrne, Ciaran Curran, Dáithí Sproule & Mark Kelly
   
Appears On: Local Ground
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Amhrán Pheadar Breathnach" on Maighread Ní Dhomhnaill's album No Dowry
   

Lyrics: English Translation:
   
Tráth chuaigh mé seal tamailt ar cuairt Once while making a tour in haste
Gur bhreatnaigh mé uaim an spéir To view all the sights so fair
Thart fá na hoileáin ó thuaidh By the northern isles I was bound
Mar bheadh eilit agus cú 'na diaidh Like a deer being pursued by hounds
   
'Sé deirfeadh gach duine fán chuan Said the people who stood by the bay
Tráth thuirling mé anuas fán ché When I arrived on the pier
Aithnim go maith ar do ghruaim "It shows from the grief on your face
Gur fear thú a bhfuil ruaig do dhiaidh You're a man who is haunted by fear"
   
Casadh domh cailín dheas óg A handsome young girl I met
Ach má casadh sí a labhair go géar Whose sharp words cut me to the core
Más fear thú a bhain do mhnaoi óig "If you're the one who has harmed a young maid
Cha mholaim rómhór do "thrade" Your actions I do deplore
   
Chonaic mé fear ar tír mór On the mainland I saw a young man
Is é ag imeacht gan bhróg inné Who was fleeing barefooted in awe
Is dóigh liom gur tusa an fear óg I'm thinking that you're the young man
Is go bhfuil ort an tóir do dhiaidh That is closely pursued by law"
   
D'fhreagair mé an ainnir dheas óg I answered this pretty young maid
Mar ghlac sí go mór mo scéal As she seemed to take heed of my tale
'Stad do do mhagadh níos mó "Stop now from speaking in jest
Nó ní duine den tseort sin mé I'm not one of the type you claim
   
Ach suigh thusa anall i mo chomhair But come and sit closer to me
Is bí ag an nós liom féin And act just the same as I
Nó rachaidh mé os coinne mo shróin Or I'll go straight and leave you in grief
Amach ar tír mór le léim And reach the mainland with one leap"
   
Thit muid i dtuirse 's i mbrón Our talk became lonely and sad
Is d'fhiafraigh an óigbhean díom And this young maiden said to me
Cá bhfaighimis gloine le hól "Where could a strong glass be had
A thógfas an brón dar gcroí That would rid us of all our woes?"
   
Tá teach beag ar leataobh an róid "There's an alehouse alongside the road
Agus coinníonn sé i gcónaí braon Where there's always a glass to spare
Gabh thusa gus "rappal" ar an bhord You go now and rap on the board
Is ní dhíolfaidh do phócaí phingin And it won't cost you the fare"
   
Bhí biotáilte fairsing go leor The drink flowed freely galore
A raibh beagán 'á ól sa tír' Was the popular brew in the land
'S dá dtarrnóinnse Galún Uí Dhomhnaill And if I drank O'Donnell's Gallon
B'fhurast mo scór a dhíol My store would be taken in hand