Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Altan > Horse With A Heart > An t-Oileán Úr

   
Horse With A Heart An t-Oileán Úr
   
Credits: Traditional; arranged by Altan
   
Appears On: Horse With A Heart
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "An tOileán Úr" on Clannad's album Clannad
   

Lyrics: English Translation:
   
Rinne mé smaointiú i m'intinn I made a decision
Is lean mé dó go cinnte And I followed it with certainty
Go n-éalóinn ó mo mhuintir That I could escape my family
Anonn chun 'Oileáin Úir Over on the New Island
Tá mé ag déanamh impí I was turning away
Ar an Ard-Rí 'tá 's mo chionn-sa From the High King above me
Mo choinneáil ó gach tubaiste Who kept me from every misfortune
Go gcríochnóinn mo shiúl Which could end my journey
   
Shiúil mé fiche míle I walked twenty miles
'S níor casadh orm Críostaí And I didn't meet a soul
Capall, bó nó caora ag déanamh A horse, a cow or a sheep
Inghilt ar an fhéar Grazing in the field
Coillte dlúth' is gleanntáin Only dense woods and glens
Agus búirtheach beithigh allta And roaring wild beasts
Fir is mná gan tant orthu Men and women
A chasfá fá do mhéar In tatters
   
Tharla isteach i dteach mé But I happened into a house
Is casadh orm daoine When I met some people
D'fhiafraigh siad mo ainmse They asked me my name
Cén tír inar tógadh mé What land I was from
Dúirt mé leo i mBéarla I told them in English
Gur tógadh mé in Éirinn That I was raised in Ireland
Láimh le Loch Eirne By the side of Loch Éirne
I gCoillidh Lios na Raoch In the woods of Lios na Raoch
   
Bhí seanbhean insan chlúdaigh There was an old woman
Is stocaí ar a glúiní In the corner knitting socks
D'éirigh sí go lúcháireach She joyfully arose
Agus chraith sí liomsa lámh And shook my hand
"Sheacht mh'anam, fear mo thíre "Bless my soul, my countryman
Thar a bhfaca mé ariamh de dhaoine You are truly one of us
Nár tógadh mise in Éirinn I was raised in Ireland
I mBaile Lios Béal Áinetha" In Baile Lios Béal Áinetha"
   
Rinne mé smaointiú i m'intinn I made a decision
Is lean mé dó go cinnte And I followed it with certainty
Go bpillfinn ar ais go hÉirinn That I would return to Ireland
An áit a sínfí mé faoin chlár The place where I would be buried
Mar a bhfaighfinn lucht mo chaointe As I might find gentle folk and young folk
Is an t-aos óg atá lách aoibhinn Who are friendly and delightful
A chaithfeadh liomsa an oíche With whom I could spend
Agus páirt mhór den lá The night and the day