Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Altan > Local Ground > Éirigh 'S Cuir Ort Do Chuid Éadaigh

   
Local Ground Éirigh 'S Cuir Ort Do Chuid Éadaigh
   
Credits: Traditional; additional verses by Francie Mooney; arranged by Mairéad Ní Mhaonaigh, Ciaran Tourish, Dermot Byrne, Ciaran Curran & Mark Kelly
   
Appears On: Local Ground
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Éirigh Is Cuir Ort Do Chuid Éadaigh Cóiriú" on Clannad's album Dúlamán
   

Lyrics: English Translation:
   
Éirigh is cuir ort do chuid éadaigh Arise now and dress yourself quickly
Go mbearrfaidh mé féin do chúl 'Til I gaze once again on your brow
Go dtéimid 'soir Easbog na hÉirne And we'll go to the Bishop of Erin
Go gceanglaítear mé 'gus tú In wedlock to pledge our vows
Tá grá agus cion agam féin ort I love and cherish you dearly
A chuid den tsaol éalaigh liom Elope with me, love of my heart
'S nach duine dona gan chéill Wouldn't the person be silly or foolish
Óró scarfadh ó chéile sinn That would try to keep us apart?
   
Aisling a chonaic mé 'réir Last night in a vision I saw her
Ar leabaidh 'gus mé 'mo luí As I lay asleep on my bed
Go dtáinig sí chugam mar fhéirín She came to me as a treasure
Ainnir na gciabh-fholt buí This beautiful golden-haired maid
Bhí a hórfholt snoite go féar léi Her golden locks trailed on the green grass
Is níl tuile á mhéid nach gclaífeadh A spate of beauty that none could surpass
Ó's, a Rí, cé'r mhiste don chléir é And why should it worry the clergy
Dá gcodlóinn aréir le mnaoi? If I slept with my true love last night?
   
A bhruinneall na maise 's na breáthacht' Oh lady of stature and honor
A Rí-bhean is áille gnaoi Oh fair one of beauty so rare
Tá tréithe na séimhe 's na féile The virtues of kindness and goodness
Ag soilsiú ó lár mo chroí Shine brightly from inside your heart
Tá clú 'nois ar mhaisiúlacht Dheirdre There's talk of the beauty of Deirdre
Ar Niamh agus Helen na Traoi Of Niamh and of Helen so fair
Ach da gcuirfí uilig iad le chéile But if all were bonded together
Ní fheicfí iad le do thaobh To my true love they would not compare
   
Muna dtig tú go luath ar láimh liom If you do not come soon to be with me
Ní fada a bheas mé beo No longer on earth will I stay
Nó tá an grá in mo chroí duit ag méadú For this love in my heart is expanding
'S mo chiapadh d'oíche is ló And torments me by night and by day
Cuirfead maointe sróill agus síoda ort I'll dress you in silks and in satins
'S iad greannta le lásaí óir Trimmed neatly in braids of gold
A rúnsearc déan réidh agus triall liom My true love, prepare now and join me
Is caithfimid saol faoi shó And we'll live in contentment untold
   
'S trua gan mise 's an Niamh bheag I long that myself and my true love
Na leice mílte ó chuan Are not many leagues out to sea
In oileán an Chlochair Bhig Chraobhaigh On a lonely and wooded island
Mar a thiteas na néalta 'un suain Where the clouds glide silent and free
An áit a mbíonn nead ag an éanlaith And small birds could peacefully nest there
An t-iolar, an ghéag 's an chuach Where the eagle and cuckoo could dwell
Chuirfinnse geasa 'r an éan bheag And I'd cast a spell on a small bird
Solas an lae thabhairt uainn The brightness of day to quell
   
Éirigh is cuir ort do chuid éadaigh Arise now and dress yourself quickly
Go mbearrfaidh mé féin do chúl 'Til I gaze once again on your brow
Go dtéimid 'soir Easbog na hÉirne And we'll go to the Bishop of Erin
Go gceanglaítear mé 'gus tú In wedlock to pledge our vows
Tá grá agus cion agam féin ort I love and cherish you dearly
A chuid den tsaol éalaigh liom Elope with me, love of my heart
'S nach duine dona gan chéill Wouldn't the person be silly or foolish
Óró scarfadh ó chéile sinn That would try to keep us apart?