Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Altan > Ceol Aduaidh > Iníon A' Bhaoghailligh

   
Ceol Aduaidh Iníon A' Bhaoghailligh
   
Credits: Traditional; arranged by Mairéad Ní Mhaonaigh & Frankie Kennedy
   
Appears On: Ceol Aduaidh
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ó bhí mé oíche taobh istigh Fhéil' Bhride One night I was outside St Bridgid's Day
A' faire thíos ar a Mhullach Mhór Looking down on Mullaghmore
Agus tharlaidh an naoi díom a dtug mé gnaoi dí And the thing happened to me, that I gave love to her
Mar bhí sí caoghmhaoil, lách, álainn óg Because she was lovely, friendly, beautiful, young
Sí go cinnte a mhearaigh m'intinn It was certainly she who drove me out of my wits
Agus liach na bhFiann ó, ní leigheasfadh mé And the doctor of the Fianna would not cure me
Agus tá mo chroí istigh 'na mhíle píosaí And my heart is in a thousand pieces
Mura bhfaighim cead síneadh lena brollach glé'il If I don't get to lie down with her bright bosom
   
A chailín donn deas a chuaigh i gcontúirt Lovely, brown-haired girl who went into danger
Orú, druid anall liom agus tabhair domh póg Come over here and give me a kiss
Agus dá mbíodh mo mhuintir uilig i bhfeirg liom And if my whole family were angry with me
Nár chuma liomsa a mhíle stór I wouldn't give a damn, my darling sweetheart
A mhíle grá tá cách a rá liom My darling sweetheart, everyone is saying to me
Gur don ghrá ort a gheobhaidh mé bás That I will die for love of you
Agus níl lá margaidh a mbíodh sna Gearaltaigh And there isn't a market day that would be in the Gearalts
Ná bhfaigheann cúlfathmhuinneach agus mise ag ól And I wouldn't get solace and me drinking
   
Is fada 'n lá breá ó thug mé grá duit It's along time now since I gave love to you
Agus mé 'mo pháiste bheag óg gan chéill And me, a small young lad without any sense
'S gura leatsa shiúlfainnse cnoic 's gleanntáinn And with you I would walk hills and valleys
'S go Baile 'n Teampaill dá mbíodh sé romham And to Ballytemple if it was in front of us
Ach anois ó tá mise curtha cráite But now I am finished, tormented
'S gur lig mé páirt mhór de mo rún le gaoth And I gave the better part of my secret to the wind
A Rí tá i bParrthgas ó déan domh fárus Oh King in Paradise, make ready for me
I ngleanntáin áilne lena taobh In the lovely glens with you