Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Altan > Harvest Storm > Mo Choill

   
Harvest Storm Mo Choill
   
Credits: Traditional; arranged by Altan
   
Appears On: Harvest Storm
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tá taistealaí breá in sa tír There's a gentleman in this land
'S tá se scríofa ar a bord It's recorded on the board
Chuir me litir in sa phost I've sent a letter by post haste
Agus gealltanas a post' To pledge my love and married bliss
   
Curfá: Chorus (after each verse):
'S tú mo choill, choill, choill You're my love, love, love
'S tú mo choill gaineach ban You're my loved one so fair
'S tú mo ghiolla dubh ar luaimh You're my dark sailor boy
Os ar ucht tú 'bheith slan And I wish for your care
   
Tiocfaidh'n long in sa chuan A ship to the bay
'S cuirfidh sí suas na driúrlann Sets the casks on the rails
Nuair a shilfeas a' fíon When the wine's drained away
Beidh an long ar a' trádh She'll be ready to sail
   
Ó, níl agam ar a' t-saol In all this wide world
Ach an aon fear amháin There is one man I care
A chuir Aoife faoi shiúil Whom Aoife dismissed
'S ar bord an "Man-of-War" And put on board the "Man-of-War"
   
Nuair a théimse faoi shiúil I journeyed away
'S d'fhág mo rún leabaí fáin And my love's bed reneged
Nuair a chuala mé mo rún When I heard that my love
A bheith ar chúl na dtonn tréann Was abroad on the waves