Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Muireann Nic Amhlaoibh > Daybreak > Seoithín Seothó

   
Daybreak Seoithín Seothó
   
Credits: Traditional; arranged by Muireann Nic Amhlaoibh, Éamon Doorley, Oisín McAuley & Shane McGowan
   
Appears On: Daybreak
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Curfá: Chorus:
Seoithín seothó, mo stór é mo leanabh Seoithín seothó, my treasure is my child
Mo sheod gan chealg, mo chuid den tsaol mór My jewel without a sharp point, my part of the big world
Seoithín seothó, nach mór é an taitneamh Seoithín seothó, isn't it a great joy
Mo stóirín ina leaba ina chodladh gan bhrón My little treasure in his bed asleep without sorrow
A leanbh, mo chléibh, go n-éirí do chodladh leat Sleep well, child of my heart
Slán agus sonas a choíche 'do chomhair May you always be safe and happy
Seo beannacht Mhic Dé agus téagar a Bhuime leat May God bless you
Téiríg a chodladh gan bíogadh go ló ___
   
Ar mhullach an tí tá síoga geala At the top of the house there are bright fairies
Fá chaoin ré an earraigh ag imirt a spóirt Playing and disporting under the soft moonlight
Is seo iad aniar chun glaoigh ar mo leanbh Here they come now to call to my child
Le mian é tharraingt isteach sa lios mór Wishing to lure him into the big fairy fort
Goirm tú, a chroí, ní bhfaighfidh siad do mhealladh Bravo, sweetheart, they will not succeed in enticing you
Le brí a gcleas ná le binneas a gceoil With the cleverness of their tricks or the sweetness of their music
Táimse led' thaoibh ag guí ort na mbeannacht I am by your side praying for blessings on you
Seoithín, a leanbh, ní himtheo' tú leo Seoithín, little one, you will not go with them
   
(Curfá) (Chorus)
   
Ós comhair mo lao, go míochair ceanúil Before my darling, tenderly and kind
Tá díl-roisc aingeal ag faire ina threo The loving eyes of angels are looking towards him
Le mór-ghrá dian á iarraidh chun bealaigh With great, strong love enticing him away
Mar b'aoibhne flaithis dá raghadh sé leo For heaven would be more beautiful to them if he does
A stór mo chroí, luigh siar i do leaba Love of my heart, lie back in your bead
Taobh le do Mham is ea fanfair go fóill You will stay a while beside your mam
Ní mór liom do Dhia mo shiamsa 'gus m'aiteas Nothing to me before God are my sport and pleasure
Mo riocht ar talamh i dteannta mo bhróid My earthly shape along with my pride
   
Seoithín seothó, mo stór é mo leanabh Seoithín seothó, my treasure is my child
Mo sheod gan chealg, mo chuid den tsaol mór My jewel without a sharp point, my part of the big world
Seoithín seothó, nach mór é an taitneamh Seoithín seothó, isn't it a great joy
Mo stóirín ina leaba ina chodladh gan bhrón My little treasure in his bed asleep without sorrow