Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anam > Riptide > Aird A Chuamhaing

   
Riptide Aird A Chuamhaing
   
Credits: Seán Mac Ambróis; arranged by Brian Ó hEadhra, Aimée Leonard, Treasa Harkin & Neil Davey
   
Appears On: Riptide
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Ardaigh Cuan" on Anúna's album Omnis
"Aird Uí Chumhaing" on Kevin Burke & Mícheál Ó Domhnaill's album Portland
"The Land Of Erin" on Katie McMahon's album After The Morning
"River Of Life" on Trísan's album Trísan
   

Lyrics: English Translation:
   
Dá mbeinnse féin in Aird a Chumhaing If I were in Aird a Chumhaing
In aice an tsléibhe 'tá i bhfad uaim By those far-off mountains
B'annamh liom gan dul ar cuairt I'd rarely miss Sunday visits
Go Gleann na gCuach, Dé Domhnaigh In Glenn na gCuach
   
Dá mbeinnse féin in mbun Abhann Doine If I were by Bun Abhann Doine
Mar a bhfuil mo chairdean uile With all my friends
Gheobhainn ceol ann, ól is imirt There'd be music, drinking and sport
Is chan fhaigheann bás in uaigneas And I wouldn't be alone
   
Agus och, och Éire 'lig is ó And oh Ireland, all of Ireland
Éire lionn dubh orm is ó Ireland who I miss
'S'é mo chroí 'tá trom is é brónach My heart is heavy and sad
   
Dá mbeadh agam féin ach coit is rámh Give me a boat and oars
D'iomairfainn ar an tsnámh And I'll row across the water
Ag dúil as Dia go sroichfinn slán Praying to God that I'll reach land safely
'S go bhaighinn bás in Éirinn And may I die in Ireland
   
Agus och, och Éire 'lig is ó And oh Ireland, all of Ireland
Éire lionn dubh orm is ó Ireland who I miss
'S'é mo chroí 'tá trom is é brónach My heart is heavy and sad
(2x) (2x)