Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anúna > Anúna > Bean Pháidín

   
Anúna Bean Pháidín
   
Credits: Traditional; arranged by Michael McGlynn
  a) Bean Pháidín
b) An Poc Ar Buile
   
Appears On: Anúna
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Bean Pháidín" on Lasairfhíona Ní Chonaola's album An Raicín Álainn
b) "An Poc Ar Buile" on Cherish The Ladies' album The Girls Won't Leave The Boys Alone
   

Lyrics: English Translation:
   
Curfá 1: Chorus 1:
'S é'n trua ghéar nach mise, nach mise It's a great pity that I'm not, that I'm not
'S é'n trua ghéar nach mise bean Pháidín It's a great pity that I'm not the wife of Páidín
'S é'n trua ghéar nach mise, nach mise It's a great pity that I'm not, that I'm not
'S an bhean atá aige bheith caillte And the woman that he has to be dead
   
Rachainn go Gallaí' go Gallaí' I would go to Galway, to Galway
Is rachainn go Gallaí' le Pháidín And I would go to Galway with Páidín
Rachainn go Gallaí' go Gallaí' I would go to Galway, to Galway
Is thiocfainn abhaile sa mbád leis And I would return in the boat with him
   
(Curfá 1) (Chorus 1)
   
Rachainn go haonach an Chlocháin I would go __ to an Clochán
Is siar go Béal Á' na Báighe And west by Béal Á' na Báighe
Bhreathnóinn isteach tríd an bhfuinneog I would look in through the windows
A' súil is go bhfeicfinn bean Pháidín __ I would spot Páidín's wife
   
(Curfá 1) (Chorus 1)
   
Go mbristear do chosa, do chosa May your legs be broken, be broken
Go mbristear do chosa 'bean Pháidín May your legs be broken, Páidín's wife
Go mbristear do chosa, do chosa May your legs be broken, be broken
Go mbristear do chosa 's do chnámha May your legs and your bones be broken
   
(Curfá 1) (Chorus 1)
   
Ar mo ghabáil dom siar chun Droichead Uí Mhórdha As I set out to old Dromore
Píce i m' dhóid is mé ag dul i meitheal With pike in hand to join a meitheal
Cé chasfaí orm i gcumar ceoidh Who should I meet but a tan puck goat
Ach pocán crón is é ar buile And he roaring mad in ferocious mettle
   
Curfá 2: Chorus 2:
Alliliú puilliliu Alliliú puilliliu
Alliliú tá an poc ar buile Alliliú tá an poc ar buile
Alliliú puilliliu Alliliú puilliliu
Alliliú tá an poc ar buile Alliliú tá an poc ar buile
   
Ritheamar trasna trí ruilleogach He chased me over bush and weed
Is ghluais an comhrac ar fud na muinge And through the bog the run proceeded
Is treascairt dá bhfuair sé sna turtóga 'Til he caught his horns in a clump of gorse
Is chuas ina ainneoin ar a dhroim le fuinneamh And on his back I jumped unheeded
   
(Curfá 2) (Chorus 2)
   
Bhí garda mór i mBaile an Róistigh When the sergeant stood in Rochestown
Is bhailigh fórsaí chun sinn a chlipeadh With a force of guards to apprehend us
Bhuail sé rop dá adhairc sa tóin air The goat, he tore his trousers down
Is dá bhríste nua do dhein sé giobail And made rags of his breeches and new suspenders
   
(Curfá 2) (Chorus 2)