Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anúna > Invocation > Eirí Na Gréine

   
Invocation Eirí Na Gréine
   
Credits: Michael McGlynn
   
Appears On: Invocation; Invocation 2002; Celtic Origins
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Cearc agus coileach a d'imí' le chéile A cock and a hen went together
Shiúladar Éire go briseadh a gcroí They walked the length of Ireland 'til their hearts broke
Is chuadar go Gailimh le héirí na gréine They went to Galway with the rising of the sun
Gur cuireadh an péire isteach ag an dlí When the pair of them were jailed by the law
   
'S ag Uiliam Ó hUileáin a bhí siad ar féar At Uiliam Ó hUileáin they were put out to grass
D'ith mónóga sléibhe 'gus chodail sa bhfraoch They ate hill berries and slept in the heather
Gur tháinig an sirriam go lúfar's go haerach Until the sheriff merrily came
Is scuab sé an péire isteach go B'l'Áth'n Rí And hustled the pair into B'l'Áth'n Rí
   
Dá bhfeicfeása 'n coileach lá aonaigh sna sráide If you saw the cock on the day of the fair in the streets
Hata breá laistiar is lámhainní buí A great hat at the rear and yellow gloves
Ceithre spor fhada den airgead Spáinneach Four long spurs of Spanish silver
'Gus fuip ina láimh 's é 'tiocht mar an rí And a whip in his hand as he came along like the king
   
Thug siad isteach é gur scar siad a chnámha They took him in until they spread his bones
'S gur chaith siad an lá sin sách spóirtúil go leor And they spent that day sportively enough
'S nárbh fhearr dóibh an spóilín a cheannach ar fónamh And wouldn't it have been better for them to take the easy route
Ná an chaoi 'ndeachaigh a gcáil ar fud Chontae Mhaigh Eo Instead of the way their fame spread across County Mayo