Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anúna > Anúna > The First Day

   
Anúna The First Day
   
Credits: Traditional; arranged by Michael McGlynn
   
Appears On: Anúna; Anúna 2002; Winter Songs
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Stiúraigh mé dod' mholadh Tell me how to praise you
Cé nach ollamh mé um éigse Although I am no master of poetry
A ghnúis ainglí gan locht Angelic face without stain
Thug sú t'ochta dom réiteach You gave me breast milk to save me
Tiomnaim mé fad' chomairc I throw myself on your protection
A bhuime mhúirneach an Aen-mhic Loving Mother of the one Son
Is fá do scéith díon mo chorp Under your shield protect my body
Mo chroí, mo thoil is mh'éifeacht My heart, my will and strength
A theampaill na dtrí bpearsan Temple of three persons
Athair Mac is Naomh Spioraid Father, Son and Holy Ghost
Guím thú dom fhurtacht I pray to you to aid me in
Uair mo bhreatha is mh'éaga My hour of judgement and death
A Rioghain, dá dtug an Rí Queen who was given by the King
An tAthair, síorbhuíochas The Father, thanks forever
Óigheacht is bheith ad'mháthair Motherhood and virginity
Gabhaim do pháirt dom réiteach I beseech your part in my salvation
A shoithig iompair an lóchrainn Vessel who carries the light
A ró-shoillse os cionn gréine Great brightness that outshines the sun
Tarraing mé fad' dhíon i gcuan Pull me under your protection
As loing diomuan an tsaoghail From the short journey of life
A Mhuire mhodhail, mhaiseach Mary, gracious and beautiful
Is ceannsa, cneasta, maorga Gentle, mild and stately
Ní tuirseach mé fad' ghairm I don't tire calling to you
'Stu mo chrann bagair lá an bhaoghail You defend me on the dangerous day