Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > The Blood Is Strong > Gun Teann Mi Ris Na Ruinn Tha Seo

   
The Blood Is Strong Gun Teann Mi Ris Na Ruinn Tha Seo
   
Credits: MacLeod; Donald Shaw
   
Appears On: The Blood Is Strong
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Gun teann mi ris na ruinn tha seo a-nis a sgrobhadh sos
Mi anns a bht' a cuimhneachadh air tr nan glinn as bragh'
Far am b'g a bha mi uaireigin dol cuairt don Charragh Liath
A dh'fheitheamh air na lachain ann 's a mhadainn tighinn on iar

Bhiodh grunn de dh'rmunn chir againn nuair thisicheadh an t-sealg
Is chliunneadh tus' an stirneanaich "bombardaigeadh" bhiodh garbh
Cuid a faighinn be s dhiubh cuid eile leint' is marbh
Na coin gan tirt air tr thugainn as nnean nan tonn garbh

Is iomadh sgrob a thug mi ann nuair bhiodh an t-sde doirbh
Is ealach thug mi dhachaidh s de dh'ein ghlas agus sgairbh
Sin dh'fhgadh m'inntinn slasach nuair chithinn torr dhiubh marbh
'S mun tigeadh m bhi tarruinn s bhiodh gad dhiubh dhenamh dearbht'