Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ceredwen > 'r Mabinogi > Dial Bendigeidfran

   
'r Mabinogi Dial Bendigeidfran
   
Credits: Ceredwen
   
Appears On: 'r Mabinogi
   
Language: Cymraeg (Welsh)
   

Lyrics: English Translation:
   
Am y drwg tuag at Matholwch caeth Branwen ei chosbi Branwen was punished for the wrong done to Matholwch
I weithio yn y gegin o fore tan ns To work in the kitchen from morning 'til night
Y cigydd mor greulon yn rhoi bonclust iddi beunydd The butcher so cruel slapped her face every day
Ei ysbryd yn gadarn er gwaethaf ei phoen But her spirit was strong in spite of her pain
   
Poenwyd Branwen am dair flynedd For three years Branwen suffered
Cyn rhoi neges at ei brawd Then
Hedfan wnaeth yr aderyn drudwen Sending a message to her brother
Efo'r llythr yn canu ei chais The Starling flew to tell of her plight
   
Chorus: Chorus:
Wedi clywed am gyflwr Branwen Hearing of Branwen's shame
Penderfynwyd i'w gwaredi He made up his mind to free her
Aeth ar unwaith i'r Iwerddon With his men to Ireland
Dros y dwr efo'i ddynion Across the water he went
Dial, rhiad 'nol Branwen o Ynys Matholwch Revenge, Branwen must be saved from Matholwch's island
Dial, rhiad 'nol Branwen o afael ei gwr Revenge, Branwen must be saved from her husband's arms
   
Y meichiaid yn gweithio ar ochr y mr The swindherd's were working on the seashore
Yn gweld y rhyfeddod yn dyfod o'i blaen Looking at the wonder in front of their eyes
Y mynydd yn cerdded yn araf tuag atynt A mountain was walking slowly towards them
A 'r coed wrth wi ymyl yn dilyn yn ei draed And the trees at its side followed behind
   
Bendigeidfran oedd y mynydd Bendigeidfran was the mountain
Yn mynd yn dawel drwy y dwr Walking silently towards the land
Yn tynnu coedwig o longau efo Pulling a forest of ships behind him
Er mwyn achub Branwen wrth ei gwr To save Branwen from this man
   
(Chorus 2x) (Chorus 2x)