Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ceredwen > The Golden Land > Tir Aur

   
The Golden Land Tir Aur
   
Credits: Ceredwen
   
Appears On: The Golden Land
   
Language: Cymraeg (Welsh)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tymorau'n newid yn ei blaen Seasons forever changing
Prydferthwch cefn gwlad yn tynnu sylw - Rhufain The beauty of the land drawing the attention of Rome
   
Yn ein gwlad, cefngwlad In our land, our country
   
Tymorau'n newid yn ei blaen Seasons forever changing
Prydferthwch cefn gwlad yn tynnu sylw - Rhufain The beauty of the land drawing the attention of Rome
   
Ynys ffrwythlon yn llawn o gyfoeth This fruitful island, full of wealth
Digon o adnoddau materol ac ysbrydol Of the earth and of the spirit
   
Yn y wlad gyfoethog In the wealthy land
Arian ag Aur Of silver and gold
Yn ei digonedd There is plenty
I rhannu rhwng phawb To share amongst all
   
Amgylchfyd, amgychfyd delfrydol This ideal place, full of wealth
Yn llawn o gyfoeth materol ac ysbrydol Of the earth and of the spirit
   
Amgylchfyd Yn y wlad gyfoethog This In the wealthy land
Amgychfyd delfrydol Arian ag Aur Ideal place Of silver and gold
Yn llawn o gyfoeth Yn ei digonedd Full of wealth of the There is plenty
Materol ac ysbrydol I rhannu rhwng phawb Earth and of the spirit To share amongst all
   
Maent yn dod i'r ynys ffrwythlon They come to the fruitful island
Er mwyn casglu'r cyfoeth aur... To collect the golden wealth...