Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ceredwen > The Golden Land > Y Bryn Gwyn

   
The Golden Land Y Bryn Gwyn
   
Credits: Ceredwen
   
Appears On: The Golden Land
   
Language: Cymraeg (Welsh)
   

Lyrics: English Translation:
   
Saith ddaeth o'r Iwerddon, siomedigaeth yn ei gwaed Seven came from Ireland, disappointment in their blood
Y genhadaeth drosodd, i achub ei chwaer The mission over, his sister saved
Mynd yn ôl at yr ynys efo pen Bran yn ei llaw Going back to the island wit Bran's head in the hands
Y gost yn uchel ar ôl aberthu ei cawr Was a costly sacrifice
   
Yng nghwmni ei Brenin, yr amser aeth ymlaen Time went by in the company of their King
Llawer o wledda, ysbryd Bran yn dal i'w arwain The spirit of Bran leading the feasting
Edrych at Cernyw a wnaeth dorri yr hud Looking towards Cornwall, they broke the spell
Aethant i Lundain i gladdu pen ei arweinydd Then travelled to London to bury the head
   
Bendigeidfran y Brenin Mawr Bendigeidfran, the great King
Bendigeidfran yn cadw'r gelyn draw Bendigeidfran, warding off the enemy
Bendigeidfran y Brenin dewr Bendigeidfran, the brave King
Rhodd ei ben, rhodd ei ben i'w wlad He gave his head to dave the land
   
Wedi dod i Lundain aethant at y Bryn Gwyn Coming to London to the White Hill
Fel y ddmunodd ei arweinydd a'i Brenin At the request of their King and leader
Claddwyd pen Bendigeidfran yn edrych draw at Ffrainc They buried Bran's head looking towards France
Er mwrn amddiffyn ei wlad wrth unrhyw feddiant To save the land from invasion
   
Bran, Bran, Bendigeidfran, Bran, Bendigeidfran, Bran... Bran, Bran, Bendigeidfran, Bran, Bendigeidfran, Bran...
   
Bendigeidfran y Brenin Mawr Bendigeidfran, the great King
Bendigeidfran yn cadw'r gelyn draw Bendigeidfran, warding off the enemy
Bendigeidfran y Brenin dewr Bendigeidfran, the brave King
Rhodd ei ben, rhodd ei ben i'w wlad He gave his head to save the land
(3x) (3x)