Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ceredwen > The Golden Land > Y Galwad

   
The Golden Land Y Galwad
   
Credits: Ceredwen
   
Appears On: The Golden Land
   
Language: Cymraeg (Welsh)
   

Lyrics: English Translation:
   
Y wawr yn torri The dawn is breaking
Mae'r tyndra yn esgyn The tension mounting
Fy nghyned yn aros My fate is waiting
Rwy'n barod i'r siwrne I'm ready for the journey
   
Henuriad yn galw The elders are calling
O fore tan ns For morning 'til night
Maen't yn aros am yr aberth Awaiting the sacrifice
A fydd i'w rhoi rhyddhad To give them freedom
   
Chorus: Chorus:
Yn gynnar yn y bore Early in the morning
Lleisiau yn fy ngalw Voices are a-calling
Yr amser wedi cyrraedd The time has come
Ac mae'n rhiad i'm fynd And I must go
(2x) (2x)
   
Y wawr yn torri The dawn is breaking
Mae'r tyndra yn esgyn The tension mounting
Fy nghyned yn aros My fate is waiting
Rwy'n barod i'r siwrne I'm ready for the journey
   
Wedi treilio amryw flwyddyn Many a year have I spent
Paratoi am yr eiliad hon Preparing for this moment
Er mwyn rhoi fy nghorff mewn offrwm I offer my body
I'r Derwyddon For the Druids
   
Henuriad yn galw The elders are calling
O fore tan ns For morning 'til night
Maen't yn aros am yr aberth Awaiting the sacrifice
A fydd i'w rhoi rhyddhad To give them freedom
   
(Chorus 2x) (Chorus 2x)
   
Yn gynnar yn y bore Early in the morning
Lleisiau yn fy ngalw Voices are a-calling
Yr amser wedi cyrraedd The time has come
Ac mae'n rhiad i'm fynd And I must go