Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ceredwen > ‘'r Mabinogi > Yng Ngolau Ddydd

   
‘'r Mabinogi Yng Ngolau Ddydd
   
Credits: Ceredwen
   
Appears On: ‘'r Mabinogi
   
Language: Cymraeg (Welsh)
   

Lyrics: English Translation:
   
Y llongau yn cyrchu tuag atynt The boats were heading for them
Yn nofio 'n dawel tuag at y tÓr Swimming quietly towards the land
Yn dyfod o ddehau 'r Iwerddon They came from Ireland
Dair llong ar ddeg i gyd Thirteen boats in all
   
Yn eistedd an y garreg Bendigeidfran fab Llyr Sitting on the rock was Bendigeidfran, the son of Llyr
Yan aros i'w chyfarch y dirgelwch Waiting to greet them, the mystery
Pwy oedd y gwyr? Who were these men?
   
Chorus: Chorus:
Yng ngolau ddydd-Daeth y Brenin o'r Iwerddon In the light of the day, the King of Ireland
Mewn gobaith briode Branwen Came to marry Branwen
Yng ngolau ddydd-Yn chwilio am y forwyn In the light of the day
Y gall rhoi cariad iddo Looking for a maiden to love
Yng ngolau ddydd-Daeth y Brenin o'r Iwerddon In the light of the day, the King of Ireland
Mewn gobaith briode Branwen Came to marry Branwen
Yng ngolau ddydd-Yn chwilio am y forwyn In the light of the day
Y gall rhoi cariad iddo Looking for a maiden to love
   
Ar y traeth fe gwrdd y ddau Frenin On the beach the two kings met
I drafod cyfuno 'r ddau ynys ys un Hoping to unite the two islands
Penderfynwyd i rhoddi llaw Branwen Branwen was to marry
Y forwyn decaf yn byd She, the most beautiful girl in all the land
   
Gan fynd yn ei lluoedd i gyfeiriad Aberffraw They went in their droves to Aberffraw
Mewn pebyll fe wledda yr undeb yn awr yn gyflawn They feasted in tents, the union was now complete
   
(Chorus) (Chorus)
   
Ond ni wyddodd Branwen am y tristwch oedd yn ei blaen Branwen, unaware of her destiny
Ei chalon yn llaen o ddedwyddwch Was so happy to marry the handsome king
Wedi priodi'r Brenin golygus a haul-Branwen, Branwen ___
   
(Chorus) (Chorus)
   
Yng ngolau ddydd-Aeth y Brenin o'r Iwerddon In the light of the day, the king returned to Ireland
Efo'r forwyn decaf Branwen With the pretty maid Branwen