Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Lasairfhíona Ní Chonaola > An Raicín Álainn > An Raicín Álainn

   
An Raicín Álainn An Raicín Álainn
   
Credits: n/a
   
Appears On: An Raicín Álainn
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Bhí mise lá breá Fómhair One fine autumn day
'S mé ag dul an ród seo siar As I headed west along this road
Ó, casadh cailín óg orm I came across a young maiden
'S í ag bleán na bó cois claí As she milked her cow beside the ditch
Bhí sí chomh deas ar ndóigh leis She was so fair
An rós a bhí ina haghaidh And her face was like a rose
"Sé mo léan gan mé is tú pósta "I wish you would marry me
Is tú an ainnir a bhreoigh mo chroí" For you have my heart beguiled"
   
"Ó tá sé luath go leor againn "Oh it's soon enough for us to marry
A bhuachaillín óg," a deir sí Young man," she said to me
"Go mbainfidh muid spraoi as an óige For first we should enjoy our youth
Is go gcuirfidh muid spóirt 'un cinn" And have good fun and spree"
"Ach téanam liomsa go hEochaill "Come with me to Youghal
A' baint an fhómhair bhuí When the harvest is being saved
'S tá mise óg go leor And I am young and hearty
Leis an spóirt a chuir 'un cinn" For some fun I am prepared"
   
Chuaigh muid isteach i dteach an óil We went into the tavern
Agus ar ndóigh, shuigh muid síos Where we sat comfortably
Bhí fíon is branda ar bord againn Wine and brandy were put on the table
Agus mise a bhí dhá roinnt And I shared it out
Bhí chuile ní ar bord againn There was plenty on the table
Ach is ormsa a bhí a íoc But I had to pay for everything
Mar gur bhuail sé siar an bóithrín uaim For he left me there and headed west
Is mo raca ina phóca thíos With my comb in this pocket
   
"S nach brónach an bhean go lá mé "I'm the sad woman until morning
A stóirín óg," deir sí My young love," said she
"Ní dhéanfaidh mé spraoi na gáirí "I will not laugh or be merry
Go dtiocfaidh sé an ród seo arís Until he returns this way
Tá gruaig mo chinn le fána uaim My hair is falling about me
'S gan aon cheo agam a réiteodh í And there's nothing to style it
Ó cháill mé an raicín álainn Since I lost my beautiful comb
A bhíodh go hard i gcúl mo chinn" That used to be placed high in my hair"
   
Tiocfaidh sé an ród seo amárach He'll come this roadway tomorrow
'S cuir céad fáilte faoi And welcome him heartily
Socraigh cathaoir chláir do Fix a wooden chair for him
Go hard i lár an tí In the center of the house
Bain a hata dhá cheann Take his hat off his head
'S ná bíoch cás ná náire ort faoi And don't feel embarrassed by it
Nó go bhfaighidh tú an raicín álainn And there you'll find my lovely comb
A bhí go hard i gcúl mo chinn That used to be placed high in my hair