Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Lasairfhíona Ní Chonaola > An Raicín Álainn > Ar Bhruacha Na Laoi

   
An Raicín Álainn Ar Bhruacha Na Laoi
   
Credits: n/a
   
Appears On: An Raicín Álainn
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Nach brónach a bhí mise nuair a d'fhága mé an baile How sad I was when I left home
Agus dúirt mé slán leatsa a dhíl Éirinn mo ghrá And bade farewell to you, Ireland, my love
Gidh gur fhéach mé bheith súgrach, á, ba deorach mo shúile Though I looked happy, my eyes were tearful
'S mé a' scaradh óna chéile úd nach bhfeicfead go brách Separated from you whom I'll never see again
   
Ag scaradh go brách, brách le cnoic agus gleannta Separated forever, by hills and by valleys
Agus cathair dheas Chorcaí nach bhfeicfead arís And never again see the beautiful city of Cork
Ag scaradh go deo, deo leis na cairde ba dhílse Separated forever from faithful friends
Ó dhil-chairde m'óige ar bhruacha na Laoi Oh faithful friends of my youth on the banks of the Lee
   
Nach minic a d'éiríodh grian lonrach na spéire And many the times the bright sun of the skies would rise
Nach minic a bhuail sí faoi uiscí na dtonn And many the times it would set under waves of water
Ó d'fhága mise an lá siúd mo mháithrín dhil Éireann Since I left that day from my loyal mother Éire
Agus chuaigh mé thar sáile chun na tíre seo anonn And went overseas to this land
   
Ach fós in mo chroí istigh tá cuimhne ar lasadh And in my heart still there are memories still vivid
Ar maidin, iarnóin 's le titim na hoíche In the morning, afternoon and at nightfall
'S i m'aisling arís bím i gcónaí mo sheasamh In my vision again I remain forever
Ar charraig fhíor m'óige ar bhruacha na Laoi On the true rock of my youth on the banks of the Lee