Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Lasairfhíona Ní Chonaola > An Raicín Álainn > Tonnta Chonamara

   
An Raicín Álainn Tonnta Chonamara
   
Credits: n/a
   
Appears On: An Raicín Álainn
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ag fágáil Chonamara dhom As I was leaving Connemara
Bhí ceo ar shlaibh ó thuaidh The fog lay on the mountains to the north
An ceo a bhí ar mo chroí The could that was on my heart
Níor ghlan sé dhíom go fóill Has not lifted since
Le haer an tsaoil a d'imigh mé The joys of the world attracted me
Is chonaic mé go leor To travel far and wide
Is bhí tonnta Chonamara But the waves of Connemara
Ag dul idir mé 'gus tú Left a wake between you and me
   
Cheap mise a stór go bhfillinn ort I meant, my love, to return to you
Ach féach nach raibh sé i ndán Although it was not to be
Mar líon an ghaoth na seolta Because the wind filled the sails
Is thug sí mé ar fán And took me far away
Bhí an long umhal don fharraige The ship was faithful to the sea
Is sheol sí léi thar cionn And smoothly sailed away
Is bhí tonnta Chonamara While the waves of Connemara
Ag dul idir mé 'gus tú Left a wake between you and me
   
Má théann tú síos cois toinne If you go down to the rocky shore
I gCladhnach glas ó thuaidh To Cladhnach village beyond the sea
Ag tobar cois na farraige To draw water from the well
Nach bhfuil rófhada ón mbruach Close by the seashore
Breathnóidh tú ó dheas uait You will look south, I'm sure
Ar na longa i bhfad ar gcúl At the ships so far away
Is beidh tonnta Chonamara While the waves of Connemara
Ag dul idir mé 'gus tú Roll between you and me
   
Má chloiseann tusa glaoch thar toinn If you hear a call from over the sea
San oíche nó sa lá At daytime or at night
Ar chapall bán a thoicfas mé On a white horse I will be
Ní bheidh an dara húistéar ann There to take you away
Má éalaíonn tú in éindí liom If you run away with me
Go dtí an t-oileán álainn ard To the beautiful noble isle
Is beidh tonnta Chonamara And the waves of Connemara
Ag ceiliúradh ár ngrá Will celebrate our love