Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Clannad > Clannad 2 > An Gabhar Bán

   
Clannad 2 An Gabhar Bán
   
Credits: n/a
   
Appears On: Clannad 2
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sa tsean ghleann thiar a bhi sí raibh In the old glen yonder she was always
Go dtí gur fhás na hadharc' uirthi Until the horns grew on her
Bliain is céad is corradh laethe Eleven years and some odd days
Go dtáinig an aois go tréan uirthi Until age came heavily to her
Bhi sí gcró bheag ins an cheo She was in a small pen in the fog
Go dtáinig feil'Eoin is gur éalaigh sí Until St. John's Day came and she escaped
Thart an ród san bealach mór Down the road through the big gap
Gur lean a tóir go gear uirthi Until she was hotly pursued
   
Ni raibh nduine ar a tóir ach Donnchú óg No one was after her except young Donnchú
Is d'ith sí an lón san t-anlann air And she ate his lunch
Ni raibh aige ina dhorn ach ceap túine mór He only had in his fist a __
Agus leag sé anuas ón arradh í And he brought it down from the __
Nuair a chuala an gabhar bán go raibh sí ar lár When the white goat heard that she was __
Thug sí léim chun tárrthála She leapt for freedom __
Thug sí rás 's ni raibh sí sásta She gave a race and she wasn't satisfied
Is leag sí spíon an táilliúra And she knocked down the thorn of the tailor
   
Chomh cruinn le rón gur thóg sí feoil As smart as a seal that she took the meat
Gan pis gan mórán déibhirce Without peas or without much __
Ach d'ith sí cib agus barr an fhraoich But she ate sedge and the top of the heather
Slánlús min is craobhógai __ and small branches
Draoin is dreas is cuilcann glas __ and briars and green __
Gach ní ar dhath na h-áinleoga Everything with the color of __
Cutharán sléibhe, duilliúr féile Mountain __, feast leaves
Caora sréana agus blainséogai __ sheep and __
   
Chuaigh sí dhíol cios le Caiftín Spits She went the rent payment of Caiftín Spits
Is chraethnaigh a croi go dtréigfí í And her heart __ that they would abandon her
Chaith sí an oíche ar bheagán bidh She spent the night on the little food
Mar ndúil is go geasfaí féar uirthi Like __ grass __
d'Fan sí 'a óiche i dtóin Ros Coill She spent the night at the bottom of Ros Coill
Is chaith sí é go pléisúra And she spent it happily
Go dtáinig an slua ar maidin go luath Until the crowd came early in the morning
Is thug siad amach as Éirinn í And took her out from Ireland
   
Sa tsean ghleann thiar a bhi sí raibh In the old glen yonder she was always
Go dtí gur fhás na hadharc' uirthi Until the horns grew on her
Bliain is céad is corradh laethe Eleven years and some odd days
Go dtáinig an aois go tréan uirthi Until age came heavily to her
Bhi sí gcró bheag ins an cheo She was in a small pen in the fog
Go dtáinig feil'Eoin is gur éalaigh sí Until St. John's Day came and she escaped
Thart an ród san bealach mór Down the road through the big gap
Gur lean a tóir go gear uirthi Until she was hotly pursued