Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Clannad > Lore > Tráthnóna Beag Aréir

   
Lore Tráthnóna Beag Aréir
   
Credits: Traditional; arranged by Ciarán Brennan
   
Appears On: Lore
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Thíos i lár an ghleanna Down in the middle of the glen
Tráthnóna beag aréir Late yesterday evening
Agus an drúcht 'na dheora geala And there were white drops of dew
Ina luí ar bharr an fhéir Lying on top of the grass
'S ea casadh domhsa an ainnir I met a maiden who had
Ab áille gnúis is pearsa The prettiest face and personality
'S í sheol mo stuaim chun seachráin She made my good sense go astray
Tráthnóna beag aréir Late yesterday evening
   
Agus a Rí, nár lách ár n-ealaín And God, how pleasant our behavior was
'Gabháil síos an gleann aréir Going down the glen last night
Ag éalú fríd an chanach Stealing through the cotton-grass
Agus ciúineas ins an spéir And there was silence in the sky
A rún mo chléibh nár mhilis Love of my heart, wasn't our
Ár súgradh croí 's nár ghairid Heart-playing sweet and short?
Ó 's a Rí na glóire gile Oh King of the bright glory
Tabhair ar ais an oíche aréir Bring back last night
   
Dá bhfaighinnse arís cead pilleadh If I got permission to return
Agus labhairt le stór mo chléibh And to speak to the love of my heart
Nó dá bhrfaighinnse buaidh ar chinniúint Or if I got the better of destiny
Cér mhiste liom fán tsaol? What would I care about life?
Shiúlfainn leat fríd chanach I'd walk with you through cotton-grass
Is fríd mhéilte ar chiumhais na mara And through dunes by the edge of the sea
Agus dúiche Dé dá gcaillfinn And God's land I'd lose
Go bpógfainnse do bhéal If I could kiss your mouth
   
Agus a Rí, nár lách ár n-ealaín And God, how pleasant our behavior was
'Gabháil síos an gleann aréir Going down the glen last night
Ag éalú fríd an chanach Stealing through the cotton-grass
Agus ciúineas ins an spéir And there was silence in the sky
A rún mo chléibh nár mhilis Love of my heart, wasn't our
Ár súgradh croí 's nár ghairid Heart-playing sweet and short?
Ó 's a Rí na glóire gile Oh King of the bright glory
Tabhair ar ais an oíche aréir Bring back last night