Celtic Lyrics Corner > Compilations > Gaelic Ireland > Johnny Seoighe

   
Gaelic Ireland Johnny Seoighe
   
Credits: n/a
   
Appears On: Gaelic Ireland (compilation)
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Johnny Seoighe tuig mo ghlór Oh Johnny Joyce, heed my voice
Is mé a' tíocht le dóchas faoi do dhéin As I come to you full of hope
Mar is tú an réalt eolais is deise lóchrainn For you are the star of knowledge, the brightest beacon
As mo shúil ag teampall Dé My eye has encountered in the House of God
Is tú bláth na hóige is deise ghlorthaí You are the flower of youth of the finest talk
Dhearc mo shúil ó rugadh mé That my eye has seen since I was born
Agus as ucht Chríost is tabhair dhom "relief" For the love of Christ, grant me relief
Nó go gcaitear Oíche Nollag féin At least until Christmas Eve is over
   
Agus lá arna mhárach fuair mé an páipéar On the following day, I got the piece if paper
Is nach mé bhí sásta agus chuaigh mé 'un siúil And I was happy as I went on my way
Is ní bhfuair mé freagra bith an lá sin But I got no answer on that day
Ach mé féin 's mo pháistí bheith amuigh faoin drúcht For I was left with my children out in the dew
Tá mé tuirseach, sciúrtha, feannta I am tired, lashed, frozen, upset
Oibrithe, gearrthaí ó neart a' tsiúil And lacerated from all the walking
Is a "Mhister Joyce" tá an "workhouse" lán And Mister Joyce, the workhouse is full
Is ní ghlacfar ann isteach níos mó And they won't accept anyone else inside
   
Is nach mór an clú dho bhaile Charna It is a great source of fame to the village of Carna
An fhad 's tá an lanúin seo dhul thrí As long as this couple are passing through
Mar is deise 's breáichte dreach na mná For the woman's appearance is finer and fairer
Ná 'n "morning star" nuair a éiríonn sí Than the morning star when it rises
Tá 'n bhanríon tinn is í go lag 'na luí The queen is ill and lying low
Is deir dochtúirí go bhfaighidh sí bás And the doctors say that she will die
Is é fios a húdair léir mar deir siad liomsa The reason for it all as they explain it to me
Nuair nach bhfuil sí pósta ag "Mister Joyce" Is that she is not married to Mister Joyce