Celtic Lyrics Corner > Compilations > Gaelic Ireland > Máirín De Barra

   
Gaelic Ireland Máirín De Barra
   
Credits: n/a
   
Appears On: Gaelic Ireland (compilation)
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
A Mháirín de Barra Máirín de Barra
Do mharaigh tú m'intinn You have deadened my mind
Do chuir tú beo i dtalamh mé And you have left me sad
I gan fhios do m' mhuintir And destitute unknown to my people
Ar mo luí dhom ar mo leaba As I lie on my bed
Is ort 'sea bhím ag cuimhneamh It's about you I am thinking
Is ar m'éirí dhom ar maidin And when I rise in the morning
Mar gur chealg tú an croí dom for you have pierced the heart inside me
   
Do thugas is thugas I gave and I gave
Is thugas ó m' chroí greann duit And I gave love from my heart to you
Ar Dhomhnach Fhéile Mhuire On Sunday, the feast of Candlemas
Na gCoinneal sa teampall In the Church
Is do shúilín ba ghlaise To your little eye that was greener
Ná uisce na ngeamhartha Than the water on the blades of corn
Is do bhéilín ba bhinne And to your little mouth that was sweeter
Ná an druid nuair a labhrann Than the starling when it speaks
   
Do shíl mé tú a mhealladh I thought I would coax you
Le briathra is le póga With words and with kisses
Do shíl mé tú a mhealladh I thought I would coax you
Le leabhair is le móide With books and with oaths
Is do shíl mé tú a mhealladh And I thought I would coax you
Ar bhreacadh na heornan At the ripening of the barley
Ach d'fhag tú dubhach dealbh But you left me sad and destitute
Ar theacht don bliain nua mé At the coming of the new year
   
Is aoibhinn don talamh It's delightful for the ground
Go siúlann tú féin air On which you walk
Is aoibhinn don talamh It's delightful for the instrument
An uair a sheineann tú bhéarsa On which you play verses
Is aoibhinn don leaba It's delightful for the bed
Ina luíonn tú fé éadach On which you lie under blankets
Is aoibhinn don bhfear And most delightful for the young man
A bheobhaidh tú mar chéile Who will get you as his wife
   
A Mháirín, glac mo chomhairle Máirín, accept my advice
Is ná seoltar tú ar taimhleas And don't be led astray
Seachain an stróinse Beware of the good-for-nothing
Fear séidte na hadhairce The man who blows his horn
Gaibh leis an óigfhear Go with the young man
A nglaonn sid Ó Floinn air They call O'Flynn
Pós é de ghrá réitigh Marry him for peace sake
Ós é toil le do mhuintir Since that is the will of your people
   
Do shiúlfainn is do shiúlfainn I'd walk and I'd walk
Is do shiúlfainn an saol leat And I'd walk the world with you
Do raghainnse thar saile I'd go over the sea with you
Gan dhá phingin spré leat Without twopence of a dowry
Mo mhuintir 's mo cháirde My people and my friends
Go brách brách do thréigfinn Forever I'd abandon
Is go leigheasfá ón mbás mé And you would rescue me
Ach a rá gur leat féin mé From death just by saying I am yours