Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Ruith Na Gaoith > ran An t-Saighdear

   
Ruith Na Gaoith ran An t-Saighdear
   
Credits: Traditional; arranged by Arthur Cormack
   
Appears On: Ruith Na Gaoith
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "ran An t-Saighdeir" on James Graham's album Siubhal
   

Lyrics:

Gur olc a chuir an ige rium
'S a' ghraiche le chile
Nuair dh'fhalbh mi o mo mhthair
Le rdan nach d' rinn feum dhomh
'S na hi ill o ci oireann o
Na hi ho ro mo dh'eideag
'S na hi ill o ci oireann o

Latha dhomh 's mi sridearachd
Gu h-rd am brigh' Dhn Eideann
'S ann thachair orm an saighdear
Is dh'fhaighneachd e mo sgeula
'S na hi ill o ci oireann o

'S ann thachair orm an saighdear
Is dh'fhaighneachd e mo sgeula
'S gun tuirt e rium nan liostaiginn
'S gun d' sheas mi gris 's gun d' ist mi
'S na hi ill o ci oireann o

'S gun tuirt e rium nan liostaiginn
'S gun d' sheas mi gris 's gun d' ist mi
Sheall e 'n t-r 's an t-airgead
An cota dearg 's am filleadh
'S na hi ill o ci oireann o

Sheall e 'n t-r 's an t-airgead
An cota dearg 's am filleadh
Gun tug e dhan taigh-sta mi
On dhenaich e bhith ridh rium
'S na hi ill o ci oireann o

Gun tug e dhan taigh-sta mi
On dhenaich e bhith ridh rium
'S gun d' chuir e bean na bainnse
Nam limh am fianais cheudan
'S na hi ill o ci oireann o

'S gun d' chuir e bean na bainnse
Nam limh am fianais cheudan
'S gun tug e dhomh ri ghilan
T dhubh nach sgr i fhin dhomh
'S na hi ill o ci oireann o

'S gun tug e dhomh ri ghilan
T dhubh nach sgr i fhin dhomh
'S gun toirinn cig punnd Shasannach
Do bhalach dhanadh feum leath'
'S na hi ill o ci oireann o

'S gun toirinn cig punnd Shasannach
Do bhalach dhanadh feum leath'
'S a chitheadh sbhailt' dhachaigh
Dhan chaisteal an Dn Eideann
'S na hi ill o ci oireann o

'S a chitheadh sbhailt' dhachaigh
Dhan chaisteal an Dn Eideann
'S gum fgainn sin rim bhe mi
Mur feraichinn mar chil' i
'S na hi ill o ci oireann o
Na hi ho ro mo dh'eideag
'S na hi ill o ci oireann o