Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Dervish > Spirit > Jig Songs

   
Spirit Jig Songs
   
Credits: Traditional
  a) An Rógaire Dubh
b) Na Ceannabháin Bhána
c) Páidín O Raifeartaí
   
Appears On: Spirit
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Na Ceannabháin Bhána" by Cran on the Gaelic Ireland compilation
   

Lyrics: English Translation:
   
Tá mo stoca is mo bhróga ag an rógaire dubh The black rogue has taken my socks and shoes
Tá mo stoca is mo bhróga ag an rógaire dubh The black rogue has taken my socks and shoes
Tá mo stoca is mo bhróga ag an rógaire dubh The black rogue has taken my socks and shoes
Mo naipicín póca le blian sa lá inniu And my pocket handkerchief, a year ago today
   
Tá nead insa sliabh ag an rógaire dubh The black rogue has a nest in the mountain
Tá nead insa sliabh ag an rógaire dubh The black rogue has a nest in the mountain
Tá nead insa sliabh ag an rógaire dubh The black rogue has a nest in the mountain
Ní ghabhfaidh sé an bóthar ach cóngar an chnoic He won't travel by road, but the shortcut over the hill
   
Da bhfeicteása Máire taobh eile den tsruth If you were to see Máire on the far side of the stream
Da bhfeicteása Máire taobh eile den tsruth If you were to see Máire on the far side of the stream
Da bhfeicteása Máire taobh eile den tsruth If you were to see Máire on the far side of the stream
Is a dhá chois in airde ag an rógaire dubh And the black rogue's two legs high up in the air
   
Goirim fhéin, goirim fhéin, goirim fhéin I myself applaud, I myself applaud, I myself applaud
Goirim fhéin Micil 's Máire I myself applaud Micil and Máire
Goirim fhéin, goirim fhéin, goirim fhéin I myself applaud, I myself applaud, I myself applaud
Siúd iad na Ceannabháin Bhána The little fair cannavans
   
Cuirfidh mé, cuirfidh mé, cuirfidh mé I'll send you, I'll send you, I'll send you
Cuirfidh mé suas chuig Sadhbh Sheáin thú I'll send you up to Sadhbh Sheáin's
Cuirfidh mé, cuirfidh mé, cuirfidh mé I'll send you, I'll send you, I'll send you
'S cuirfidh sí buairthín sa ngleann ort And she will put a spancel on you in the glen
   
Briste gan básta 'bhí ar Pháidin Ó Raifeartaigh Trousers with no waistband wore Paddy O'Rafferty
Hata bhí ard 'bhí ar Pháidin Ó Raifeartaigh A tall, yellow hat wore Paddy O'Rafferty
Cosa caola ard 'bhí ar Pháidin Ó Raifeartaigh Long, skinny legs had Paddy O'Rafferty
Is d'éalaigh mo ghrása le Pháidin Ó Raifeartaigh And my true love eloped with Paddy O'Rafferty
   
Curfá: Chorus (after each verse):
Faidhfilileá, faidhfilil adió Faidhfilileá, faidhfilil adió
Faidhfilileá is faidhfilil adió Faidhfilileá is faidhfilil adió
   
Briste go glúine 'bhí ar Pháidin Ó Raifeartaigh Breeches to the knee had Paddy O'Rafferty
Hata gan bonn 'bhí ar Pháidin Ó Raifeartaigh A hat with no base wore Paddy O'Rafferty
Cosa buí arda 'bhí ar Pháidin Ó Raifeartaigh Long, yellow legs had Paddy O'Rafferty
Ach d'éalaigh mo ghrása le Pháidin Ó Raifeartaigh Yet my true love ran away with Paddy O'Rafferty
   
Eírigh i do shuí a Pháidin Ó Raifeartaigh Rise up now, Paddy O'Rafferty
Faraor ní fhéadaim tá ioscadaí lag ionam Alas, I'm not able to, the backs of my knees being weak
Tá mé san aois ach nil trí troithe ar fad ionam I'm of age, but no more than three feet in height
Féach mar sin fhéin go raibh mealladh na mban ionam Even so, I had the seduction of women in me
   
Cailín 'ti mhóir go deo ní ghlacfaidh mé A girl from the big house I will never accept
Bíonn sí nuall-ghuthach stuachach feargach She's often loud-mouthed, sulky, cantankerous
Bíonn buille ar gach ní ar chat is ar mhada aici She hits out at everything, the cat and the dog
Amach sa meán oiche bíonn focal na faire aici In the middle of the night she has the watchword
   
Cailín ón sliabh go fóill a bheas agamsa A girl from the mountain I'll get myself yet
Blífidh sí an bhó agus ceanglóidh sí an capall dom She will milk the cow and fetter the horse for me
Déanfaidh sí an ciste, mo chuid ime 'gus bainne dom She'll make the cake, my butter and milk for me
Is go deo deo ní éalóidh le Páidin Ó Raifeartaigh And she'll never elope with Paddy O'Rafferty