Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Dervish > Live In Palma > Spailpín Fánach

   
Live In Palma Spailpín Fánach
   
Credits: n/a
   
Appears On: Live In Palma
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Go deo deo arís ní raghad go Caiseal Never again will I go to Cashel
Ag díol ná ag reic mo shláinte Selling and trading my health
Ná ar mharagadh na saoire im shuí cois balla Nor to the hiring-fair, sitting by the wall
Im scaoinse ar leataoibh sráide A lounger on the roadside
Bodairí na tíre ag teacht ar a gcapaill The bucks of the country coming on their horses
Dá fhiafraí an bhfuilim hírálta Asking if I'm hired
"Ó téanam chun siúil tá an cúrsa fada" "Oh let's go, the journey is long"
Seo ar siúl an Spailpín Fánach Off goes the Spailpín Fánach
   
Im Spailpín Fánach fágadh mise I was left as a Spailpín Fánach
Ag seasadh ar mo shláinte Depending on my health
Ag siúl an drúchta go moch ar maidin Walking the dew early in the morning
'S ag bailiú galair ráithe Catching all the illnesses going around
Ní fheicfear corrán im' láimh chun bainte You'll not see a hook in my hand for harvesting
Súiste ná feac beag rainne A flail or a short spade
Ach bratacha na bhFranncach os cionn mo leapan But the flag of France over my bed
Is píce agam chun sáite And the pike for stabbing
   
Mó chúig céad slán chun dúiche m'athar Five hundred farewells to the land of my father
'Gus chun an oileáin ghrámhair And to the dear island
Is chun buachaill na Cúlach os díobh nár mhiste And to the boys of Cualach because they never
In aimsir chasta an ghárda Feared in the troubled times on defense
Ach anois ó táimse im chadhan bhocht dhealbh But now that I am poor, miserable and alone
Imeasc na ndúichí fáin seo In these foreign lands
'Sé mo chumha croí mar fuair mé an ghairm I'm heart-broken because I got the call
Bheith riamh im Spailpín Fánach To be a Spailpín Fánach
   
Is ró-bhreá is cuimhin liom mo dhaoine bheith sealad I well remember my people were at one time
Thiar ag droichead Gháile Over at the bridge at Gáil
Fé bhuaí, fé chaoraí, fé laoi bheaga gheala With cattle, with sheep, with little white calves
Agus capaill ann le h-áireamh And plenty of horses
Acht b'é toil Chríost é gur cuireadh sinn asta But it was the will of God that we were evicted
'S go ndeaghamhar i leath ár sláinte And we were left with only our health
'S gurbh é bhris mo chroí i ngach tír dá rachainn And what broke my heart everywhere I went
"Call here, you Spailpín Fánach" "Call here, you Spailpín Fánach"