Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Domhnaill Family > Mairéad Ní Dhomhnaill > Ar A Dhul Go Baile Átha Cliath Dhomh

   
Mairéad Ní Dhomhnaill Ar A Dhul Go Baile Átha Cliath Dhomh
   
Credits: n/a
   
Appears On: Mairéad Ní Dhomhnaill
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ar ghabháil go Baile Átha Cliath dom On my way to Dublin town
A' chéad lá den tseachtain On the first day of the week
Casadh cailín óg dom I met a young lass
'Dtug mé mór-chíon dí is taitneamh Who delighted my eye
D'fhiafair sí i nglór chiúin dom Softly she enquired
"Cá gcónaíonn tú, a shearc-rúin?" Where do you live, my darling?
"Is i dTuaifín atá mo lóistín "In Tooafeen I dwell
Is m'áit chónaí le fada" I've lived there this long time"
   
___ (Missing verse)
   
Ceist agam féin ort May I ask you this
Ó 's tú is deireanai 'd'fhág a' baile Since you've lately left home
Caide mar atá do chéile How is your wife
Nó an féidir go maireann? Or could it be she is not alive?
Tá sí tinn tréith-lag She is weak and most feeble
I bhfiabhras na leapa In a fever abed
Agus mise le trí ráithe And me these nine months
Ag na liaibh a' mo chreachú By the doctors being fleeced
   
Cé'r mhiste duit féin é Why should you care
Dá dtéifeadh sí faoi thalamh? If she were beneath the soil?
Gheofá bean is spré léi You'd get a dowried woman
Dúiche shaor agus fearann With free estate and land
Bheadh airgead i do phócaí With money in your purse
'Gus ór buí le scapadh And yellow gold to squander
Agus maighre an chúil ór-bhuí And a lovely young maiden
Le bheith a' cóiriú do leapa To pat down your pillow
   
Ainnir na ndual buí My beautiful fair one
Ná hiarr thusa mo mhealladh Don't try to allure me
Tá muirín lag óg orm I've a feeble young family
Is ní h-áil uaim á scapadh I don't want to desert them
Níl airgead i mo phócaí I'll have no money in my purse
Nó ór buí le scapadh No gold to squander
Nó aon cailín óg Nor any young lassie
Le bheith a' cóiriu mo leapa To smooth our my pillow
   
___ (Missing verse)