Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Enya > Shepherd Moons > Smaointe...

   
Shepherd Moons Smaointe...
   
Credits: Enya; lyrics by Roma Ryan
   
Appears On: Shepherd Moons
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Éist le mo chroí, go brónach a choích Listen to my heart, forever sad
Tá mé cailte gan tú 's do bhean chéile I am lost without you and your wife
An grá mór i do shaoil threoraí sí me The great love in your lives will guide me
Bígí liomsa i gconaí, lá 's oích Be with me always, day and night
   
Ag caoineadh ar an uaigneas mór Weeping due to the great loneliness
Na deora, go brónach The tears, sorrowfully
Na gcodladh ins an uaigh ghlas chiúin Asleep in the quiet green grave
Faoi shuaimhneas, go domhain In a deep peace
   
Aoibhneas a bhí, ach d'ímigh sin There was happiness, but that is gone
Sé léan tú do fhear chéile You followed your husband
An grá mór i do shaoil threoraí sé mé The great love in your lives will guide me
Bígí liomsa i gconaí, lá 's oích Be with me always, day and night
   
Ag caoineadh ar an uaigneas mór Weeping due to the great loneliness
Na deora, go brónach The tears, sorrowfully
Na gcodladh ins an uaigh ghlas chiúin Asleep in the quiet green grave
Faoi shuaimhneas, go domhain In a deep peace
   
Smaointe, ar an lá raibh sibh ar mo thaobh A thought, on the day you were both at my side
Ag ínse scéil ar an dóigh a bhí Telling a story of how things were
Is cuimhín liom an lá I remember the day
Gan gha 's gan ghruaim Without want and without gloom
Bígí liomsa i gconaí, lá 's oích Be with me always, day and night