Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Aoife Ferry > Aoife > Ainnir Dheas Na gCiabhfholt Donn

   
Aoife Ainnir Dheas Na gCiabhfholt Donn
   
Credits: Traditional; arranged by Aoife Ní Fhearraigh, Máire Brennan & Denis Woods
   
Appears On: Aoife
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
'Sé deir Colm Cille linn Colm Cille says that
Go hIfreann nach dtéid fial The generous don't go to hell
Lucht an tsairbhris go gceileann siad That those who have money
A hpáirt mhór le Dia Snatch their part from God
Nach mór an tubaiste What a shame
D'aon duine á dearnadh ariamh For a human being
Oiread a chruinniú To save money
Is a 'choinneodh as Parrthas iad In order to avoid Paradise
   
Thréig mé lucht an Bhéarla I left those who speak English
Agus búclaí bróg With their buckled shoes
Thréig mise an méid sin I abandoned it all
Mar gheall ort, a stór For you, my love
Mar i ndúil go mbeinn 's tú, 'chéadsearc So that you and I could, love
Maidin chiúin cheo On a misty morning
Is sinn ag éisteacht le géimneach Hear the lowing
Ár sealbháin deas bó Of our small herd of cattle
   
D'imigh mé mar d'imeodh I left as left
Mo shnua agus mo ghné All my elegance
D'imigh mé mar d'imeodh I left as disappeared
Fáinní geala an lae The luminous dawn
D'imigh mé mar d'imeodh I left as melts
An sneachta ón ghréin The snow in the sun
'S bheinn ar oileán 's thiocfadh an tuile orm And I'd love to be on an island with high tide
Is bháithfí mé And drown myself
   
Go mbreacaí mo dhá mhalaidh Until I have red eyebrows
Agus go liathfaí mo cheann And gray hair
Chomh geal leis an eala Or white like the swan
Atá ar Shliabh Uí Fhlionn From O'Flynn's Hill
Go dté mo bhean i dtalamh Until they bury my wife
Agus 'n diaidh sin a clann And later my children
Beidh cuimhne agam ort, 'ainnir dheas I will remember the beautiful girl
Na gciabhfholt donn Of the brown tresses