Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Aoife Ferry > Aoife > Nuair A Bhí Mise Óg

   
Aoife Nuair A Bhí Mise Óg
   
Credits: Traditional; arranged by Aoife Ní Fhearraigh, Máire Brennan & Denis Woods
   
Appears On: Aoife
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Nuair a bhí mise óg When I was young
Ó ba dheas is ba dóighiúil And good to look at
A' scafaire stócaigh mé I was pleasant
'Súil' na mban óg To the eyes of the young girls
Bhínn á mealladh 's á bpógadh I tricked them and I kissed them
Is shiúlainn a' rod leo And I went with them along the street
'S bhínn carthanach cóir leo I was friendly and good with them
Gan mhairg gan bhrón And nothing disturbed me
   
Bhíodh rosca gach bruinnil' The eyes of the girls
A' lasadh le loinnir Shined with pleasure
'S gach dealramh níos glinne They were all enchanted
Le lúcháire romham In my presence
'S mo ghuthsa gur bhinne leo When we got together, my voice
'Chluinstin sa chruinniú Was the most pleasing to them
Ná'n píobaire 'seinm Than the flute that sounded
Ó mhaidin go neoin From the morning until midday
   
Och, och, ar a' lá sin Oh, oh that day on which
Murab é bhain a' bláth domh The flower of my life ended
'S é d'fhág mé mar 'tá mé Leaving me behind
'Mo chréatúr gan dóigh A disaster unfit to be seen
'S é chloígh mé 's é chráigh mé All the torments
Gur chaolaigh mo chnámha Have worn away my bones
'S d'fhág meath mar ar mo shláinte And my health has worsened
Nach leigheastar go deo So much that there is no cure
   
'S iomaí bean álainn Many beautiful women
Ó Chorcaigh go Málainn From Cork to Malin Head
A chaith seal ar láimh liom Kept me company
Mo chreach is mo léan For good or for bad
'S mé 'g imeacht gan ábhar And I abandoned them
Arís is á bhfágail Without motive
Go cloíte lag cráite Leaving them depressed
Faoi leatrom leo féin And devastated without me
   
Thit mallacht gach duine acu All of their curses
'Bhfiormhullaigh 'n chinn orm Fell down upon my head
D'imigh mo bhláth I lost my good appearance
'S níor fhan ribe ar mo mhaol And my hair fell out
Ach mo sheanbhlagad feannta Now my bald head
Le síon is le haimsir Suffers the inclemency of the weather
'Mo chréatúr a' drandán While I complain and grumble
Fé bhuaireamh a' tsaoil About the sorrows of the world
   
Ach anois iarraim pardún But now I ask forgiveness
Go léir ar na staidmhná From all these good women
'Bhí cineálta cairdiúil liom Who gave me kindness
Lá breá den tsaol And hospitality in their turn
Ná táthar a' rá liom Well, as they say
Gur damnaithe 'tá me I am surely damned
'S nach dual domh go brách fáil And I won't be able to see
Go Flaitheas na Naomh Heaven or its Saints
   
Ach an n-aidimse 'Dhia But I realize, my God
Go mb'fhearr liom go síoraí That I'd prefer to be forever
'Bheith 'n Ifreann na bPian Among the pains of Hell
I measc cairde mo chléibh Alongside my friends
Ná bheith 'bhFlaithis in airde Before being in Heaven
'Measc túitní cráifeach' Among so many pious louts
Nach dtuigfeadh a' cás Incapable of understanding
A d'fhág mise faoi léan What motivated my fall
   
Och, och, ar a' lá sin Oh, oh that day on which
Murab é bhain a' bláth domh The flower of my life ended
'S é d'fhág mé mar 'tá mé Leaving me behind
'Mo chréatúr gan dóigh A disaster unfit to be seen
'S é chloígh mé 's é chráigh mé All the torments
Gur chaolaigh mo chnámha Have worn away my bones
'S d'fhág meath mar ar mo shláinte And my health has worsened
Nach leigheastar go deo So much that there is no cure