Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Cuilidh > Aoidh, Na Dčan Cadal Idir

   
Cuilidh Aoidh, Na Dčan Cadal Idir
   
Credits: Traditional; arranged by Julie Fowlis
   
Appears On: Cuilidh
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Aoidh, na dčan cadal idir Aoidh, don't sleep at all
Aoidh, na dčan cadal trom Aoidh, don't sleep deeply
Aoidh, na dčan cadal idir Aoidh, don't sleep at all
Thoir a-mach ris an tom Take to the hills immediately
   
Aoidh, na dčan cadal idir Aoidh, don't sleep at all
Aoidh, na dčan cadal trom Aoidh, don't sleep deeply
Seall a-staigh fo thaobh do leaba Look under your side of your bed
Gheibh thu 'n gaoirdean rag 's e trom You'll find the stiff, heavy arm
   
Aoidh, na dčan cadal idir Aoidh, don't sleep at all
Fois chan fhaigh 's a' chreach air bhonn You'll get no peace with the raid underway
Seall rid leis, an claidheamh geur ann Ensure your sharp sword is on your thigh
'S thoir a-mach ris an tom And take to the hills immediately