Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Mar A Tha Mo Chridhe > ganaich Uir A Rinn M' Fhgail

   
Mar A Tha Mo Chridhe ganaich Uir A Rinn M' Fhgail
   
Credits: Arranged by Julie Fowlis, Eamon Doorley, John Doyle & Iain MacDonald
   
Appears On: Mar A Tha Mo Chridhe
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Oganaich ir a rinn m' fhgail Oh noble youth who has left me
   
Sist: Chorus (after each verse):
Hi ri-abh o hiraibh o ho Hi ri-abh o hiraibh o ho
Hi ri-abh o ro hbhag Hi ri-abh o ro hbhag
Hi ri-abh a hiraibh o ho Hi ri-abh a hiraibh o ho
   
Chum thu air deireadh air chch mi You have kept me behind all the others
   
Gun fhios dha m'athair no m' mhthair Unknown to my father or mother
   
Gun fhios dham phiuthar no m' bhrithair Unknown to sister or brother
   
A bhean ud thall aig a chuibhle Oh woman at the spinning wheel
   
Fhios agad fhin mar a tha mo chridhe You know how my heart is
   
Caimbeulach g oirre shiubhal A young Campbell in your possession
   
'S nach fhaigh mi baisteadh an Uibhist I will not get a baptism in Uist
   
Gu ruig mi fear a' chil bhuidhe Until I reach the yellow-haired man
   
Chum thu air deireadh air chch mi You have kept me behind all the others