Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Bho Thr Nan Craobh > A Chuachag Nam Beann

   
Bho Thr Nan Craobh A Chuachag Nam Beann
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Bho Thr Nan Craobh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Nighean Nan Geug" on Ishbel MacAskill's album Essentially Ishbel
   

Lyrics: English Translation:
   
'S a chuachag nam beann Oh cuckoo of the mountains
A haoiri A haoiri
Nach truagh leat mo chlann Don't you pity my children?
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
Nach truagh leat mo chlann Don't you pity my children?
A haoiri A haoiri
T eile 'n an ceann With another woman in charge of them
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
T eile 'n an ceann With another woman in charge of them
A haoiri A haoiri
Bidh buille m'an limh Who will slap their hands
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
Bidh buille m'an limh Who will slap their hands
A haoiri A haoiri
T eile 's a' cheann Another woman in charge of them
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
T eile 's a' cheann Another woman in charge of them
A haoiri A haoiri
'S an cridheachan fann Their hearts will be weakened
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
'S an cridheachan fann Their hearts will be weakened
A haoiri A haoiri
'S gun aca de bhiadh __
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
'S gun aca de bhiadh __
A haoiri A haoiri
Ach boiseag de'n t-sol Their only food a handful of oats
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
Ach boiseag de'n t-sol Their only food a handful of oats
A haoiri A haoiri
Cha tug mi sin riamh I never gave food of that kind
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
Cha tug mi sin riamh I never gave food of that kind
A haoiri A haoiri
Do dhuin' airson Dia To anyone, for God's sake
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
Do dhuin' airson Dia To anyone, for God's sake
A haoiri A haoiri
'S nan tighinn-sa be And if I were to come back to life
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
'S nan tighinn-sa be And if I were to come back to life
A haoiri A haoiri
Gun riaghlainn gu leir I would distribute plenty
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri
   
Gun riaghlainn gu leir I would distribute plenty
A haoiri A haoiri
De dh'airgiod, 's de dh'r Of silver and gold
A haoiri o horo, haoiri A haoiri o horo, haoiri