Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > St˛ras > Gur E Mo R¨n An D˛mhnallach

   
St˛ras Gur E Mo R¨n An D˛mhnallach
   
Credits: Traditional; arranged by Philip Strong & Mary Jane Lamond
   
Appears On: St˛ras
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Chi mi soitheach air a' chuan I see a ship on the ocean
Gur fada bhuam a' she˛las i Far from me it's sailing
   
SŔist: Chorus (after each verse):
Hug hoirionn o, ro huiribh o Hug hoirionn o, ro huiribh o
Gur e mo r¨n an D˛mhnallach My love is the MacDonald man
Hug hoirionn o, ro huiribh o Hug hoirionn o, ro huiribh o
   
'Se mo leannan tha ga sti¨ireadh It is my sweetheart who is steering
'Sneachd' air ch¨l a dh˛rnannan With the snow coating the backs of his fists
   
I air luchdachadh gu trom It is heavy-laden
Air bhÓrr nan tonn a she˛las i And sails on the crest of the waves
   
Air a luchdachadh le sýoda Laden with silk
Lýonmhor pýos tha dh˛mhsa dheth A good part of it is for me
   
(SŔist 2x) (Chorus 2x)
   
Cha tŔid mise thaigh an dannsa I won't go to the dance-hall
Teann a bhios an ce˛l orm The music will affect me too much
   
Cha tŔid mise 'thaigh an luaidh I won't go to the milling house
Cha bhi mo luaidh ri ˛ran ann Since my lover won't be singing songs there
   
Muladach mi 'dýreadh bruthach Sad I am climbing the hillside
'S gun mo phiuthar c˛mhla rium And my sister not with me
   
Muladach mi tighinn gu baile Sad I am coming to town
'S gun mo leannan c˛mhla rium And my sweetheart not with me