Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Stòras > Òran Luaidh

   
Stòras Òran Luaidh
   
Credits: Traditional; arranged by Geoff Arsenault, Chris Corrigan, Wendy MacIsaac, Ed Woodsworth, Mary Jane Lamond & Phil Strong
   
Appears On: Stòras
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Moch 's a 'mhaduinn rinn mi éirigh Early in the morning I arose
   
Sèist: Chorus (after each verse):
Hoirean ò hi ri ìthill iù Hoirean ò hi ri ìthill iù
Ho ro hiu ro éileadh Ho ro hiu ro éileadh
Hoireann ò hi ri ìthill iù Hoireann ò hi ri ìthill iù
   
Moch 's a 'mhaduinn rinn mi éirigh Early in the morning I arose
   
Dhirich mi àirigh na spréigheadh I climbed the shelling
   
Dhirich mi àirigh na spréigheadh I climbed the shelling
   
Fhuair mi a' chruinneag dhonn gun éirigh I found the brown-haired maiden not yet risen
   
Fhuair mi a' chruinneag dhonn gun éirigh I found the brown-haired maiden not yet risen
   
Ach ma fhuair, cha d'fhuair mi réidh i Although I found her, I didn't find her prepared
   
Ach ma fhuair, cha d'fhuair mi réidh i Although I found her, I didn't find her prepared
   
S' ann a bha i 'n dheoghaidh réiteach She had become engaged
   
S' ann a bha i 'n dheoghaidh réiteach She had become engaged
   
Le toil ministeir na cléireadh With permission from the minister of the clergy
   
Le toil ministeir na cléireadh With permission from the minister of the clergy
   
Ghabh mi gaol air fios gun fhios ort I gave you love without your knowing
   
(Sèist...) (Chorus...)