Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Causeway > Morag's Na Horo Gheallaidh

   
Causeway Morag's Na Horo Gheallaidh
   
Credits: Traditional; arranged by Mairi MacInnes
   
Appears On: Causeway
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Mhorag's Na Horo Gheallaidh" on Clannad's album Fuaim
"A Mhrag 'S Na Horo Gheallaidh" on Mary Jane Lamond's album Ln Dil
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
O h hogaidh
Mhrag 's na h ro gheallaidh
O h hogaidh

'S muladach 's muladach tha mi
Dol dhan trigh a bhuain feamad

Dol dhan trigh is gun mi elach
'S gun na gillean g aig baile

Dol dhan trigh a bhuain a' mhaoraich
'S nach fhaic mi mo ghaol a dh'fhearaibh

Cha b' ann an taigh fs nam nrachd
Fhuair mi elas air mo leannan

Calpa grinn an stocainn bhin
A dhreadh a' bheinn rd gun anail

Le ghunna, le d'fhudair
Le ghillean 's chu na deannaibh