Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mackenzie > Notes From A Hebridean Island > Anna Bheag

   
Notes From A Hebridean Island Anna Bheag
   
Credits: Arranged by William Jackson & Mackenzie
   
Appears On: Notes From A Hebridean Island
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
Ho r ho h ill Anna bheag
Hi r ill mo chailin donn
Ho r ho h ill Anna bheag

Cite faigh sinn leannan dhi?

Chan fhaigh Mac Leid na Hearadh i

Chan fhaigh Mac Nill Barraigh i

'S ann thid 's gun tid sinn thairis leat

A Ghlascho mhr nan ceannaichean

An oidhche bhios do bhanais ann

Bidh fon 'ga l glainneachan

Bha foirm an raoir an Talasgar

Bha psadh ann, bha banais ann