Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mackenzie > Camhanach > Hai-o Eadaraibh O

   
Camhanach Hai-o Eadaraibh O
   
Credits: Eilidh Mackenzie
   
Appears On: Camhanach
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Hai-o eadaraibh o Hai-o eadaraibh o
Hai-o eadaraibh o-ro Hai-o eadaraibh o-ro
Hai-o eadaraibh o Hai-o eadaraibh o
Iodaraibh eadaraibh o-ro Iodaraibh eadaraibh o-ro
Hai-o eadaraibh o Hai-o eadaraibh o
Hai-o eadaraibh o-ro Hai-o eadaraibh o-ro
Hai-o eadaraibh o Hai-o eadaraibh o
Iodaraibh eadaraibh o-ro Iodaraibh eadaraibh o-ro
   
Brd an-diugh, beiridh mi brdachd A bard today, I'll bear a poem
Brd an-d, 's rug mi brdachd A bard yesterday and I bore a poem
Brd an-diugh, beiridh mi brdachd A bard today, I'll bear a poem
Eisdibh ri dn mo bheatha Listen to the poetry of my life
Brd an-diugh, beiridh mi brdachd A bard today, I'll bear a poem
Brd an-d, 's rug mi brdachd A bard yesterday and I bore a poem
Brd an-diugh, beiridh mi brdachd A bard today, I'll bear a poem
Eisdibh ri dn mo bheatha Listen to the poetry of my life
   
Deilbhear an-diugh, deasaichidh mi dealbh A painter today, I'll prepare a painting
Deilbhear an-d, 's dheasaich mi dealbh A painter yesterday, and I prepared a painting
Deilbhear an-diugh, deasaichidh mi dealbh A painter today, I'll prepare a painting
Seallaibh air ealan mo bheatha Look at the art of my life
Deilbhear an-diugh, deasaichidh mi dealbh A painter today, I'll prepare a painting
Deilbhear an-d, 's dheasaich mi dealbh A painter yesterday, and I prepared a painting
Deilbhear an-diugh, deasaichidh mi dealbh A painter today, I'll prepare a painting
Seallaibh air ealan mo bheatha Look at the art of my life
   
Cleasaich' an-diugh, cuimhnichidh mi cuideigin An actor today, I'll remember someone
Cleasaich' an-d, 's chuimhnich mi cuideigin An actor yesterday, and I remembered someone
Cleasaich' an-diugh, cuimhnichidh mi cuideigin An actor today, I'll remember someone
Deanaibh gir' ri luchd mo bheatha Smile on the characters in my life
Cleasaich' an-diugh, cuimhnichidh mi cuideigin An actor today, I'll remember someone
Cleasaich' an-d, 's chuimhnich mi cuideigin An actor yesterday, and I remembered someone
Cleasaich' an-diugh, cuimhnichidh mi cuideigin An actor today, I'll remember someone
Deanaibh gir' ri luchd mo bheatha Smile on the characters in my life
   
Dannsair an-diugh, ceumaidh mi cearcall A dancer today, I'll step a circle
Dannsair an-d, 's cheum mi cearcall A dancer yesterday, and I stepped a circle
Dannsair an-diugh, ceumaidh mi cearcall A dancer today, I'll step a circle
'S coinnichidh mi am brd air earball And meet the bard on its tail
Dannsair an-diugh, ceumaidh mi cearcall A dancer today, I'll step a circle
Dannsair an-d, 's cheum mi cearcall A dancer yesterday, and I stepped a circle
Dannsair an-diugh, ceumaidh mi cearcall A dancer today, I'll step a circle
'S coinnichidh mi am brd air earball And meet the bard on its tail