Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Gheibh Thu Caoraich

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Gheibh Thu Caoraich
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Gheibh thu caoraich, gheibh thu crodh You will get sheep, you will get cattle
Gheibh thu caoraich, gheibh thu crodh You will get sheep, you will get cattle
Gheibh thu caoraich, gheibh thu crodh You will get sheep, you will get cattle
Gheibh thu buaile fearainn, gheibh You will get a farm fold, you will
   
Gheibh thu othaisg dhubh na cr You will get a black yearling sheep
Gheibh thu laoghan dubh na b Chewing its cud
Gheibh thu othaisg dhubh na cr You will get a black yearling sheep
'S a'bh bhiorach leis an l And the heifer with its young
   
Thid mo ghaol-sa suas am fireach My darling will go up the hill
Thid mo laoghan do'n an trigh My loved one will go to the shore
Thid mo ghaol-sa suas am fireach My darling will go up the hill
Breacan-guaille air mo ghdh A shoulder plaid on my beloved
   
Gheibh thu caoraich, gheibh thu crodh You will get sheep, you will get cattle
Gheibh thu caoraich, gheibh thu crodh You will get sheep, you will get cattle
Gheibh thu caoraich, gheibh thu crodh You will get sheep, you will get cattle
Gheibh thu buaile fearainn, gheibh You will get a farm fold, you will