Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Spiorad Beatha > O H As Mo Rn Air

   
Spiorad Beatha O H As Mo Rn Air
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes
   
Appears On: Spiorad Beatha
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
O h as mo rn air Oh my love
g r a'chil dualaich Youth of the curly hair
O h as mo rn air Oh my love
   
O h as mo rn air Oh my love
g r a'chil bhuidhe Youth of the golden hair
B'luinn ruadh do ghruaidhean Beautiful your rosy cheeks
   
O h as mo rn air Oh my love
g r a'chil chleachdaich Youth of the ringletted hair
Thig bho chaisteal nan stuadhan Who came from the castle of the waves
   
O h as mo rn air Oh my love
g r a'chil dualaich Youth of the curly hair
   
O h as mo rn air Oh my love
'S mi gu'n aithnicheadh do choiseachd It is I who would know your walk
'S pob nan dos air do ghualainn With the pipes over your shoulder