Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Méav Ní Mhaolchatha > A Celtic Journey > Goltraí

   
A Celtic Journey Goltraí
   
Credits: Andreja Malir; lyrics by Méav
   
Appears On: A Celtic Journey
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Mise ag faire san oíche I'm keeping watch in the night
San oíche fada chiúin In the long, quiet night
Tusa id' luí id' leaba You're asleep in your bed
Id' chodladh fada suan In a long, soft sleep
   
D'imigh tú trasna na tonnta uaim You went over the waves, away from me
Is ní maith liom 'bheith anseo liom féin And I don't like being here alone
Tusa mo ghealach 's mo grian i bhfad i gcéin You are my moon and my sun, far away
   
Uaigneas, gan blaiseadh do bhéilín meala Loneliness, without the taste of your lips of honey
Is áilleacht gheal do ghnúis And the bright beauty of your face
Mise ag feitheamh gan chiall led' theacht I foolishly await your return
Agus mé ag sileadh súl And my tears fall
   
Tusa id' leaba shíoraí anocht You're in your eternal bed tonight
Faoi chré 'tá dorcha dlúth Under clay, dark and dense
Glaoim anocht is gach oíche ort I call to you tonight and every night
Fill ar ais arís, a rún Return again, my love
Sinne a bheidh scartha ón a chéile anois go buan We will now be separated from each other forever