Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Méav Ní Mhaolchatha > Silver Sea > Port Na bPucaí

   
Silver Sea Port Na bPucaí
   
Credits: Traditional; arranged by Méav, Colm & Rossa Ó Snodaigh
   
Appears On: Silver Sea
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Port Na bPúcaí" by Nóirín Ní Riain on the Celtic Voices compilation
   

Lyrics: English Translation:
   
Is bean ón slua sí mé I am a woman from the Sí
Do tháinig thar toinn Who has come over the waves
Is do goideadh san oíche mé And I was taken at night
Tamall thar lear For a while abroad
Is go bhfuilim as riocht so And I am in this state
Fé gheasa mná sí Under geasa of the fairy woman
Is ní bheidh ar an saol so And I will not be in this world
Go nglaofaidh an coileach Until the cock crows
Is caitheadsa féin And I must go
Tabhairt fén lios isteach Into the lios
Ní taithneamh liom é It is no pleasure for me
Ach caithfead tabhairt fé But I must do it
Is a bhfuil ar an saol so And all that is in this life
Caithfidh imeacht as Must leave it
Ach béadsa ag caoineadh'n But I will be keening
Fhaid a bheidh uisce sa toinn As long as water remains in the wave
Is ná deinig aon ní And have no dealings
Leis an ndream thíos sa leas... With the crowd that is down in the lios...
   
Is caitheadsa féin And I must go
Tabhairt fén lios isteach Into the lios
Ní taithneamh liom é It is no pleasure for me
Ach caithfead tabhairt fé But I must do it
Is a bhfuil ar an saol so And all that is in this life
Caithfidh imeacht as Must leave it
Ach béadsa ag caoineadh'n But I will be keening
Fhaid a bheidh uisce sa toinn As long as water remains in the wave
Is ná deinig aon ní And have no dealings
Leis an ndream thíos sa leas... With the crowd that is down in the lios...