Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Méav Ní Mhaolchatha > Silver Sea > The Waves Of Tory

   
Silver Sea The Waves Of Tory
   
Credits: Liam Ó Maolchatha & Liam Mac Uistín; English verses by Méav; arranged by Méav & Máire Breatnach
   
Appears On: Silver Sea
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic) & English
   

Lyrics: English Translation:
   
Ar Thoraigh na dtonn táim ag triall anonn
Thar farraige thorannach gharbh rí-dhoimhin
Tá na faoileáin ag glaoch, "Fáilte romhatsa ar ais"
Agus léimeann an bád le teann áthais fúm
 
   
Mar sin canaigí a ard-fhaoileáin sa spéir
Agus léim leat a bháid go háthasach san aer
Agus beir leat a ghaoth an scéal isteach go cuan
Ag fógairt go bhfuilim ag filleadh ar mo rún
 
   
To Toraigh na dtonn I am making my way
Over rolling waves, washed with salty spray
The seabirds skim the surging foam
And call from the island a welcome home
 
   
Leap, then, oh boat, with joy toward the sky
And cry out, you gulls, that circle now on high
And carry, oh wind, the word across to shore
And bear home the news of returning once more
 
   
Ar Thoraigh na dtonn táim ag tarraingt isteach To Tory of the waves I am pulling in
Im' shúile tá dóchas, im' chroí tá misneach In my eyes there is hope, in my heart there is courage
Óir chímse mo chéadshearc ag feitheamh le m' theacht Because I see my first love awaiting my coming
Is ní scarfar ó chéile arís muid go brách And we will never be parted again
   
Mar sin canaigí a ard-fhaoileáin sa spéir
Agus léim leat a bháid go háthasach san aer
Agus beir leat a ghaoth an scéal isteach go cuan
Ag fógairt go bhfuilim ag filleadh ar mo rún