Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Fear a' Choire

Fear a' Choire

Tha fear a' Choire fiadhaich
Tha fear a' Choire danarra
Tha fear a' Choire fiadhaich
'S bu riamh dha bhith ann an sin
Tha fear a' Choire fiadhaich
Tha fear a' Choire danarra
Tha fear a' Choire fiadhaich
'S bu riamh dha bhith ann an sin

Sist:
U bhl, fear a' Choire
U bhl, coma leam dheth
U bhl, fear a' Choire
Bidh na coin an comaidh ris
U bhl, fear a' Choire
U bhl, coma leam dheth
U bhl, fear a' Choire
Bidh na coin an comaidh ris

'S e fear a' Choire dh'fhaodadh
'S e fear a' Choire b'urrainn sin
'S e fear a' Choire dh'fhaodadh
Bhith 'n gaol ris a h-uile t
'S e fear a' Choire dh'fhaodadh
'S e fear a' Choire b'urrainn sin
'S e fear a' Choire dh'fhaodadh
Bhith 'n gaol ris a h-uile t

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on Karen Matheson's album Downriver