Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Sheatadh cailleach

Sheatadh cailleach

SŔist: Chorus:
Sheatadh cailleach, ruidhleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a'bhalg The old woman would set to the bellows
Sheatadh cailleach Uilleam bhuidhe Fair-haired William's old wife would set
Ris a'bhuidhinn a bh'air falbh To the group who had gone
Sheatadh cailleach, ruidhleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a'bhalg The old woman would set to the bellows
Sheatadh cailleach Uilleam bhuidhe Fair-haired William's old wife would set
Ris a'bhuidhinn a bh'air falbh To the group who had gone
   
Ruidhleadh cailleach nan cailleach The oldest woman of the old women would reel
Ri cailleach bhaile nan cailleach With the old woman from the village of the nuns
'S gu seatadh a'chailleach Hearach And the old Harris woman would set
Ris a'chaillich a bh'air falbh To the old woman who had gone
Ruidhleadh cailleach nan cailleach The oldest woman of the old women would reel
Ri cailleach bhaile nan cailleach With the old woman from the village of the nuns
'S gu seatadh a'chailleach Hearach And the old Harris woman would set
Ris a'chaillich a bh'air falbh To the old woman who had gone
   
Ruidhleadh cailleach Iain Bhuidhe Fair-haired John's old wife would dance
Ris a'chaillich a bh'aig Uilleam With William's old wife
'S nuair thug Anna dhith a currag And when Anne removed her cap
B'fheadar do dh'Iain Curaidh falbh Brave John had to go
Ruidhleadh cailleach Iain Bhuidhe Fair-haired John's old wife would dance
Ris a'chaillich a bh'aig Uilleam With William's old wife
'S nuair thug Anna dhith a currag And when Anne removed her cap
B'fheadar do dh'Iain Curaidh falbh Brave John had to go

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on D˛chas' album An DÓrna Umhail
"Sheatadh Cailleach" on Talitha MacKenzie's album Sˇlas
"Puirt A Beul" on Sýleas' album Beating Harps
"The Old Hags Set" on Tannas' album R¨-RÓ