Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Tha am bachaille dbh Fionnghual

Tha am bachaille dbh Fionnghual

Tha am bachaille dbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an rithe dhibh Is on the tail of the black ram
Tha am bachaille dbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an rithe dhibh Is on the tail of the black ram
Tha am bachaille dbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an rithe dhibh Is on the tail of the black ram
Tha am bachaille dbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an rithe dhibh Is on the tail of the black ram
   
Air iorball air earball On the tail, on the tail
Air ioball a' rithe dhibh On the tail of the black ram
Air iorball air earball On the tail, on the tail
Air ioball a' rithe dhibh On the tail of the black ram
Air iorball air earball On the tail, on the tail
Air ioball a' rithe dhibh On the tail of the black ram
Tha am bachaille dbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an rithe dhibh Is on the tail of the black ram

 

 

Recordings:
"Puirt A-Beul" on Cliar's album Gun Tmh
"Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside
"Puirt A Beul" on Anna Murray's album Tr Nithean