Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Relativity > Gathering Pace > Má Théid Tú Ún Aonaigh

   
Gathering Pace Má Théid Tú Ún Aonaigh
   
Credits: Traditional; arranged by Tríona Ní Dhomhnaill
   
Appears On: Gathering Pace
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Má théid tú 'un aonaigh If you go to market
Bíodh do chaora leat, a holann agus a huain Bring your sheep with you, its wool and its lamb
Má théid tú a shuirghe If you go courting
Bíodh do mhian agat ar thoiseach a' tslóigh Bring your desire with you for all to see
Ó bíodh sí aoibheall ceanúil caoimheamhail If she's pleasant, kind and fair
Agus measamhail in a cliú And mindful of her good name
Ní hé an mhaoin a bhéarfas i dtír thú She's not the treasure you think
Is ná mealltar léith thú And don't be enticed by her
   
A annsacht cé'r bh'annsa duit My darling, what good would
Bean eile agat nó mé Another woman be to you?
'S gur tú 'n plannda deas For you're the handsome one
A shanntaigh mé i dtoiseach mo shaoil I've coveted for a long time
Thug mé fancy duit gan amhras I fancied you without a doubt
Mar bhí mise gan chéill For I was out of my mind
Focal cainnte ná rabh insa gcionn an té Let he who would not praise me to you
Nach molfadh leat-sa mé Be struck dumb
   
Cha dtáinig smúid ar mo shúilibh My eyes didn't close
Is char chodail mise néal And I didn't sleep a wink
Ar an ndúil le mo rún-searc Waiting on my true love
Ó thuit an óiche aréir Since last night
Ar mo ghlúnaibh leat go siúlfainn On my knees I would walk
An domhan mór 'do dhéidh This wide world after you
Is chan fada, má thréigir mé And it won't be long, if I'm deserted
Go mbéidh mé 'gabháil sa chré 'Til I'm buried in the clay