Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Relativity > Relativity > Úr-Chill An Chreagáin

   
Relativity Úr-Chill An Chreagáin
   
Credits: Traditional; lyrics by Art Mac Cumhaigh; arranged by Mícheál Ó Domhnaill
   
Appears On: Relativity
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Úirchill An Chreagáin" on Clannad's album Anam
   

Lyrics: English Translation:
   
Ag Úirchill an Chreagáin By Creggan Graveyard
Sea chodail mé aréir faoi bhrón I slept last night in sorrow
Is le héirí na maidne At daybreak
Tháinig ainnir fá mo dhéin le póig I was kissed by a young woman
Bhí gríosghrua ghartha aici With flaming cheeks
Agus loinnir ina céibh mar ór And a golden luster in her hair
'S gurbh é íocshláinte an domhain One look of her
Bheith ag amharc ar an ríoghain óir Would cure all the world's ills
   
A fhialfhir charthannaigh My kind young man
Ná caitear thusa i néalta bróin Do not sleep in sorrow
Ach éirigh go tapaidh But rise swiftly
Agus aistrigh liom siar sa ród And come along the road with me
Go tír dheas na meala To the land of honey
Nach bhfuair Gaillibh inti réim go fóill Where the foreigner has no hold
'S gheobhair aoibhneas ar hallaí Where you will find happiness
A' mo mhealladhsa le siamsa ceoil Enticing me with sweet music
   
A ríoghan is deise ___
'N tú hélen fa'r treagh slóigh ___
No dó na naoi mná deasa ___
Pharnassus thú 'bhí déanta gcló? ___
Cé'n tír ins a' chruinne ___
'N ar hoileadh tú, a réalt gan cheo ___
Le'r mian leat mo shamhrhailsa ___
Bheith 'cogarnaigh leat siar sa ród? ___
   
Ná fiafraigh domsa an cheist sin ___
Nó ní chodlaím ar an taobh seo den Bhóinn ___
Is síoga beag linbh mé ___
A hoileadh le taobh Ghréinne Óig' ___
I mbruíon cheart na n-ollamh ___
Bím go follas ag dúscadh an cheoil ___
Bím san óiche i dTeamhair ___
Is ar maidin lár Thír Eoghain ___