Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Solas > The Words That Remain > A Chomaraigh Aoibhinn Ó

   
The Words That Remain A Chomaraigh Aoibhinn Ó
   
Credits: Maurus Ó Faoláin; arranged by Solas
   
Appears On: The Words That Remain
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Mo bheannacht óm' chroí My heartfelt blessings
Dod' thir 's dod' shléibhte On your valleys and mountains
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Is dod' mhuintir shuairc And on your cheeful people
Ar dual dóibh féile So naturally kind
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Do shrutháin gheala On your shining streams
'S do choillte craobhach And your leafy woodlands
Do ghleannta meala Your honeyed slopes
'S do bhánta léire And your gleaming meadows
Ó grá mo chroí My heart fills with love
Iad siúd le chéile For all of them surely
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
   
Is dathúil breá Your rugged peaks
Do chruacha scéimchruth Are a handsome sight
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Nuair a lasaid suas As the rising sun
Le hamharc gréine Sets them aflame
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Na faillte 's leacain Cliffs and steep slopes
Ar gach taobh diot In every direction
Mar bhrata sróil Like a satin weave
Le seolta gleásta From a magic loom
Nuair a scaipeann an drúcht As the dew falls
Anuas ón spéir ort From the heavens high
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
   
Do bhíos thar sáile I was a while away
Seal i gcéin uait From your beauty
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
I ndúthaigh fáin Slaving so hard
Ag déanamh saoithair In a foreign land
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Ach b'obair tháir liom Base work it was
Cnuasach gréithre Just making a living
I bhfad óm' ait Far from my home
Fé scáil do shléibhte 'Neath the shade of your mountains
Is chas mé arís ort So I came back to you
A phlúr na nDéise The flower of the Déise
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh