Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Bràighe Loch Iall > Rathad Ièricho

   
Bràighe Loch Iall Rathad Ièricho
   
Credits: Alasdair Codona; arranged by Malcolm Jones & Rachel Walker
   
Appears On: Bràighe Loch Iall
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Èisd rinn, Íosa, na do ghrádh Listen to us, Jesus, in your love
Tha do ghrádh gun chrích Your love is limitless
Guidh ri d' athair air ar sgáth Pray to your father for our sake
Tha do ghrádh gun chrích Your love is limitless
Os cionn fuaim cogaidh 's bláir Above the noise of war and battle
Thar gach truaigh is beud is cráidh Over every woe and harm and hurt
Seachad air cruadal is cás Beyond hardship and distress
Tha do ghrádh gun chrích Your love is limitless
   
Neartaich sinn, do shluaigh fhéin Strengthen us, your own people
Tha do thrócair buan Your mercy is eternal
Beó am muinntearas a chéil' Alive in each other's service
Tha do thrócair buan Your mercy is eternal
Tha gach anam seo na fheum Each of these souls is in need
Air do mhathas is air do mhéinn Of your kindness and compassion
Ionnsaich dhuinn dé th' ann bhith réidh Teach us what it is to be reconciled
Tha do thrócair buan Your mercy is eternal
   
O Íosa, bi na shráinnsear dhomh Oh Jesus, be a stranger to me
Air rathad Iéricho On the Jericho road
O Íosa, bi na shráinnsear dhomh Oh Jesus, be a stranger to me
Air rathad Iéricho On the Jericho road
   
Thighearna ghlórmhoir ghrásmhoir chaoin Glorious, gracious, tender Lord
Na cuir rinne cúl Don't turn your back on us
Ged a bhiodh ar nádar claon Though our nature were perverse
Na cuir rinne cúl Don't turn your back on us
Líon suas gach soitheach traoight' Fill up each drained vessel
Soillsich dubhar gach cridhe claoidht' Lighten the blackness of each weary heart
Siab bhuainn smalan an t-saoghail Sweep from us the gloom of the world
Na cuir rinne cúl Don't turn your back on us
   
O Íosa, bi na shráinnsear dhomh Oh Jesus, be a stranger to me
Air rathad Iéricho... On the Jericho road...